Laddar ...

<p>Billerud Skärblacka har bytt ut ett föråldrat analogt radiosystem mot ett modernt digitalt Tetraradiosystem och implementerat en rad nya funktioner.</p>

Billerud Skärblacka har bytt ut ett föråldrat analogt radiosystem mot ett modernt digitalt Tetraradiosystem och implementerat en rad nya funktioner.

Skärblacka pappersbruk hade ett föråldrat analogt radiosystem som antingen behövde uppgraderas eller så skulle man titta på ny teknik. När man övervägde kostnader och funktioner mot varandra som kom man snabbt fram till att ett modernt digitalt Tetrasystem skulle uppfylla de krav som man hade.

Funktioner som man ville implementera var bland annat automatlarmshantering och då kunna ha möjlighet att skicka larm direkt till vissa individer eller grupper i systemet. Även integration mot den lokala IP-telefonväxeln var mycket viktigt både för att man ska kunna nå Tetraterminaler från kontorstelefon men även att kunna ringa externa samtal när det behövs.

Infrastruktur från Frequentis

Tetrasystemets infrastruktur är ett eXTRAS från Österrikiska Frequentis och består av 3 st carrier på en basstationsplats. Man får tillgång till 11st talkanaler och en kontroll-/datakanal. Systemet har även avbrottsfri kraft för att klara strömavbrott.

Hårt ställda krav på hållbarhet

Vid val av terminaler ställdes givetvis höga krav på hållbarhet, miljön på ett pappersbruk är mycket tuff med fuktigt miljö. Även enkelt handhavande och ett brett tillbehörsprogram var andra viktiga krav.

Efter att ha testat flertalet terminaler på marknaden så föll valet lätt på Sepura SRH3800 som handterminal och Sepura SRM3500 i fordon som b la truckar. Eftersom det förekommer en del ensamarbete så är möjlighet att skicka larm från terminalerna mycket viktigt. Med detta såg man även att funktionen ensamarbetslarm gav ett ökat skydd för personalen.

Om kunden

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.

Billeruds produktion sker vid koncernens tre svenska integrerade massa- och pappersbruk i Gruvön, Karlsborg och Skärblacka samt vid det brittiska pappersbruket i Beetham.