Laddar ...

<p><span>Garpenberggruvan är en underjordgruva och stod inför en stor utbyggnad med en fördubbling av produktionen vilket också innebar att det fanns behov av en helt ny kommunikationsplattform.</span></p>

Garpenberggruvan är en underjordgruva och stod inför en stor utbyggnad med en fördubbling av produktionen vilket också innebar att det fanns behov av en helt ny kommunikationsplattform.

De hade ett analogt radiosystem med störningsproblem pga av stort antal användare och kanaler. Nu behövde man öka kapaciteten ytterligare vilket då inte var möjligt. De hade även problem med att söka användare i systemet vilket gjorde det omständigt att komma i kontakt med varandra samt att bilar möttes i den ramp där man kör ner i gruvan.

Systemet består av ett DAMM Tetrasystem och Sepuraterminaler. Basstationen är en 4 carrierlösning med redundant Tetracontroller och Nätaggregat. Till detta har en DAMM-dispatcher kopplats för styrning och kommunikation i centralen.

Utmaning med radiotäcknining under jord

För att erhålla radiotäckning under jord installerades ett repeatersystem bestående av 30 st repeatrar och ett antal kilometer läckande kabel. Detta utökas löpande varefter gruvan växer. Både handterminaler STP9000 och fordonsterminaler Sepura SRG3900 används i systemet och även fasta terminaler har installerats i hissar och så kallade räddningskammare.

Funktionsrikt system

Kunden har fått ett modernt Tetrasystem som hanterar den stora användarflottan på ett smidigt sätt genom att man kan dela upp användarna i talgrupper. Man kan också lyssna på flera talgrupper samtidigt vilket gör att man inte möts i rampen. I det nya systemet har man fått en rad nya funktioner som att skicka textmeddelanden och status samt möjlighet att söka en person individuellt.

Inbyggd bullerkompensation

Arbetet sker i en bullrig miljö där Tetratekniken och Sepuras inbyggda bullerkompensation ger en hög kvalité på kommunikationen. Tetrasystemets höga inbyggda säkerhet där larm alltid har högsta prioritet och kommer fram blixtsnabbt har ökat säkerheten för användarna.

Från start kommer ca 600 termininaler vara i drift i systemet och när systemet är fullt utbyggt beräknas ca 1000 terminaler vara i drift.

Om kunden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. I Bolidens fyra gruvområden bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Malmen anrikas till metallkoncentrat, varav merparten levereras till smältverk inom koncernen.

Bolidens fem smältverk vidareförädlar metallkoncentrat och andra råmaterial, som elektronikskrot, metallskrot, metallaskor och uttjänta bilbatterier, till rena metaller och kundanpassade legeringar.