Laddar ...

<p><span>Copenhagen Malmö Port hade tidigare ett avancerat analogt radionät med en MRS5000 radioväxel från Ericsson samt handterminaler och mobilstationer från Icom.</span></p>

Copenhagen Malmö Port hade tidigare ett avancerat analogt radionät med en MRS5000 radioväxel från Ericsson samt handterminaler och mobilstationer från Icom.

Under 2005 kom indikationer från Post & Telestyrelsen att frekvensområdet måste bytas och efter en inventering insåg Copenhagen Malmö Port att man var tvungen att byta utrustning. Efter noggrann utredning av vad som fanns på marknaden så fann man att ett digitalt TETRA-nät skulle uppfylla de hårt ställda kraven.

Krav på expansion

Nästa fas var att titta på infrastruktur och olika terminaler. Ett krav var möjligheten att kunna bygga ut systemet i Sverige men även på den danska sidan i Köpenhamn och sedan knyta ihop dem. På terminalsidan var det mycket viktigt med ett lätt handhavande som kunde anpassas efter önskemål, samt att terminalen måste vara extremt tåliga eftersom det är en mycket tuff miljö i en hamn där man nästan uteslutande jobbar utomhus.

Med dessa krav som utgångspunkt valdes Tetrainfrastruktur från Damm TetraFlex®. Damm’s produkter lämpar sig bra för företag som behöver täcka en begränsad yta exempelvis industrier, byggarbetsplatser eller ett hamnområde.

Sepuraterminaler

Med ett 1-sitesystem med dubbla carrier (sju talkanaler samt en data/kontrollkanal) ger radiotäckning för handburna terminaler i hela hamnområdet. Mätningar gjordes även nere i stora fartyg med mycket bra resultat. Med mobilstation täcker man hela Malmö stad. Terminalerna de valde är Sepura som är världsledande leverantör av Tetraterminaler och passar alla digitala Tetrasystem. Sepura finns representerade i över 60 länder. SRH3800 är en handterminal med färgskärm och SRM3500 en mobilstation för montage i bl.a. truckar och andra fordon.

IP-baserat system

Copenhagen Malmö Port har fått ett avancerat och modernt system som uppfyller de högt ställda krav som finns i en hamn. Tetrasystemet är helt IP-baserat vilket gör det enkelt att implementera i befintliga system och ger möjlighet att kyta ihop hamnarna i Malmö och Köpenhamn.

Om kunden

Malmö Hamn är Skandinaviens näst största hamn och har de senaste åren expanderat rejält, mycket tack vare personbilsimporten till norra europa som går via Malmö. CMP har två bilterminaler, båda med moderna anläggningar, för att ge hög servicenivå. Vid de två terminalerna finns plats för mer än 10 000 nya bilar.

Mer information om kunden finns på www.cmport.com