Laddar ...

<p><span>Göteborgs Stad börjar 2014 med att införa Rakel för samhällsskydd. Efter upphandling av Rakelmobiler under 2013 valdes Swedish Radio Supply som leverantör av Sepura Rakelmobiler.</span></p>

Göteborgs Stad börjar 2014 med att införa Rakel för samhällsskydd. Efter upphandling av Rakelmobiler under 2013 valdes Swedish Radio Supply som leverantör av Sepura Rakelmobiler.

“Det har visats stort intresse från Göteborgs statsdelsförvaltningar och bolag, samt även Stadsledningskontoret för Sepura och Rakel” säger Magnus Ericsson, ansvarig för Rakel och Krissamordningen i Göteborg, och fortsätter “det gör det roligare när vi redan nu kommer att se nyttan med Rakel”. Efter driftstarten 1 juni 2014 så kommer 100 användare inom Göteborgs Stads alla förvaltningaratt vara uppkopplade i Rakel.

Utbildningen sker med interaktiv utbildning

Utbildning av Rakelanvändare kommer att ske i egen regi av Göteborgs Stad samt med hjälp av Swedish Radio Supplys interaktiva Rakelutbildning som användarna kan gå direkt via internet.

Långvarigt samarbete

Göteborg är en evenemangsstad som har en fylld kalender med musik, konst och kultur, sport, utställningar, mässor och marknader som varje år besöks av flera miljoner människor från hela världen. Säkerheten och kommunikationen är en viktigt del i att lyckas med alla evenemang. “Vi är mycket stolta över att få leverera Sepura till Göteborgs Stad” säger Uno Zell, KAM på Swedish Radio Supply. Sedan 2002 har Swedish Radio Supply hjälpt GSK och trafikkontoret med Tetra och Rakel för kollektivtrafik, beredskap och nu Göteborgs Stads övriga förvaltningar.

När också nu Göteborgs Stad valt Sepura som enda märke underlättar det för administration och alla användare.

Programmeringen med Sepura Radio Manager 2

Programmering och administration görs också inom Göteborgs Stad. Med hjälp av Sepura Radio Manager 2 så har man full koll på programmeringen av Rakelmobilerna.

Om kunden

Göteborg är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med omkring 550 000 invånare i tätorten och ungefär en miljon i Storgöteborg. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning.

Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam.

På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade engelsmän och under denna tid fick Göteborg smeknamnet "Lilla London", vilket staden kallas än idag.

Mer information om kunden finns på www.goteborg.se