Laddar ...

<p><span>Green Cargo ersätter föråldrad utrustning mot ny modern kommunikationsutrustning. Swedish Radio Supply ansvarar för leverans, installation och drift.</span></p>

Green Cargo ersätter föråldrad utrustning mot ny modern kommunikationsutrustning. Swedish Radio Supply ansvarar för leverans, installation och drift.

Säkerheten är en prioritet

Hos Green Cargo är säkerheten enormt viktig och personalen arbetar med växling av tunga järnvägsvagnar i en utsatt miljö dygnet runt, året om. Därmed ställs mycket höga krav på kommunikationen.

Backsignalering en mycket viktig säkerhetsfunktion som indikerar rörelse och är ett krav i Järnvägstyrlelsens föreskrifter, rapportering till vagndatasystemet, styra bromsprovsanläggning samt kunna ringa till personal ute på fältet som använder radion. Personalen arbetar i en bullrig miljö och det så kallade bullerprojektet startades för att skydda personal från framtida hörselskador.

Man ville förse personalen med bullerdämpande headset och undvika kablar mellan radio och headset. Detta ledde till att en Bluetooth™modul utvecklad av Swedish Radio Supply integrerades i handterminalen Icom IC-F4062T och att personal utrustas med Bluetooth™headset för att slippa sladdar.

Produkterna och lösningen

Som basstation valdes Icom IC-FR4100 med koppling mot det publika telefonnätet för 70 orter i Sverige. Som handterminal används Icom IC-F4062T. Terminalen har kundanpassats och fått flera avancerade funktioner. Därutöver finns ett antal specifika tillbehör såsom bröstplatta, headset och monofoner.

Support och helhetsansvar

Ett support och serviceavtal för underhåll och drift har tecknats med Swedish Radio Supply. Kunden har även tillhandahållits transportboxar som förenklar hanteringen och logistiken av serviceärenden radikalt. Möjligheten att kunna erbjuda Green Cargo ett helhetsåtagande var en avgörande faktor i affären.

Med det nya systemet har Green Cargo fått högre skydd och säkerhet i sin verksamhet och lever upp till de förordningar som finns. Dessutom har man fått mer funktioner och samtidigt sparat pengar.

Om kunden

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag som har 3500 medarbetare på över 100 platser i Norden och Europa. 94 procent av transporterna sker med eldriva tåg och hela Green Cargos verksamhet är märkt bra miljöval. Green Cargo gick tidigare under namnat SJ Gods.

Mer information om Green Cargo finns på www.greencargo.se