Laddar ...

<p><span>IDAS är ett nytt digitalt mobilradiosystem från Icom. Det har det analoga systemets alla fördelar. Till det kommer den digitala ljudskärpan, bullerdämpning och flexibilitet som hör till den moderna världen.</span></p>

IDAS är ett nytt digitalt mobilradiosystem från Icom. Det har det analoga systemets alla fördelar. Till det kommer den digitala ljudskärpan, bullerdämpning och flexibilitet som hör till den moderna världen.

IDAS använder det gemensamma radiogränssnittet NXDN™. Det har det analoga systemets alla samtalsfunktioner: selektiv uppringning, statusmeddelanden, spärra/stänga av/återstarta-funktion för terminaler, positionsrapportering med GPS osv. IDAS är idealiskt för företag och organisationer som funderar på att investera i ett nytt system. Och som vill göra det till en rimlig kostnad.

Sex starka fördelar med IDAS-systemet

Flexibel övergång från analogt till digitalt
Ni behöver inte byta ut hela radiosystemet. Alla produkter fungerar i både analog och digital miljö, så de är kompatibla med enkla analoga system.

Högre ljudkvalitet och bullerdämpning
IDAS använder kodeken AMBE+2™, som ger tydligt ljud även i utkanterna av täckningsområdet. Ni kommer att uppskatta det distinkta ljudet och den utmärkta bullerdämpning som finns inbyggt i IDAS-systemet.

Ökad kanalkapacitet
IDAS-terminalerna använder 6,25 kHz-kanaler, vilket betyder att ni kan skapa två kanaler inom en 12,5 kHz-kanal och fyra kanaler på 25 kHz. Därmed får ni en betydligt högre kanaleffektivitet och kapacitet.

Förbättrad säkerhet
Den digitala röstkrypteraren ger högre säkerhet än analog röstkryptering.

Flexibilitet
Genom att systemet är digitalt möjliggör det integrering med och närmande till IP-teknologiska lösningar som idag finns tillgängliga.

Trunking
Digital trunking finns idag som tillval för IDAS.