Laddar ...

<p><span>Swedish Radio Supply AB fick efter hård konkurrens pappersbruket MetsäBoard i Husums förtroende att leverera ett Tetrasystem med handterminaler från Sepura.</span></p>

Swedish Radio Supply AB fick efter hård konkurrens pappersbruket MetsäBoard i Husums förtroende att leverera ett Tetrasystem.

Det nya systemet skall ersätta befintligt analogt radiosystem, personsökningssystem för driftlarm och delar av telefonisystemet till ett nytt gemensamt digitalt kommunikationssystem baserat på Tetrateknologi.

Systemet består av ett Frequentis Tetrasystem med fyra carriers vilket ger dem möjlighet till femton stycken samtidiga samtal. Det kan vara gruppsamtal, individsamtal eller telefonsamtal. Till systemet levereras också ett interface för att vidarebefordra brukets driftlarm till berörd användare utustad med Tetraterminal.

Terminaler från Sepura

Terminalerna i systemet består av både hand och fordonsterminaler och kommer från engelska Sepura som är en världsledande leverantör av Tetraterminaler.

Det befintligt personsökarsystemet för driftlarm ersätts med en industridator och programvara. Systemet vidareförmedlar larm till Tetraterminalen och/ eller GSM-telefoner.

Dispatcherlösning

MetsäBoard valde också en dispatcher för övervakning av systemet och hantering av personlarm mm. Systemet bygger på Sepurateknik och det är också det hittills största Tetrasystemet för en lokal industri i Sverige.

MetsäBoard kommer därmed att få ett framtidssäkert kommunikationssystem för sin driftspersonal.

Om kunden

MetsäBoard är ett ledande europeiskt pappersföretag med försäljning över hela värden. De tillverkar de flesta typer av finpapper som används till tidningar/magasin, förpackningar, reklam, kontorsmaterial o.dyl. I Sverige ligger tillverkningen bl.a. i Husum. MetsäBoard är en finsk koncern.

Mer information om kunden finns på www.metsaboard.com