Laddar ...

Alitis 112APP

I Alitis 112APP för mobiltelefon visas mottagning av larmtext, händelsen och andra larmade resursers position på karta. Navigeringsfunktion till skadeplats samt kvittering och statusrapportering till larmcentral och andra larmade enheter.

Andra funktioner är exempelvis styrning av portar, pollare och trafikljus i Tetra-Rakel.

Exempel på funktioner i Alitis 112APP

Larmmottagning

Mottagning av larmets ärendedata från 112-centraler i gällande format med översikt över mottagna larm.

Status

Sändning av status- och positionsmeddelanden till en eller flera mottagare till exempel 112 centraler och/eller egen larmcentral med visning av snabbstatus i karta. Status- och positionsinformation av alla larmade enheter.

Beslutsstöd

Medicinska beslutsstöd fylls i vid skadeplats för inrapportering av händelse.

Bilddelning

112APP ger möjlighet att ta bild med sin enhet för att dela till ledningssystem i pågående ärende.

Styrning

Styrning av portar på station samt eventuella trafikljus och pollare.

Navigering

Utifrån larmets position visas snabbaste körväg till skadeplats med hänsyn till vägar som är möjliga för uttryckningsfordon.

Telefonbok

Organisationens alla användare av appen i en mappstruktur.

Snabbmeddelande (Quick message)

Meddelanden mellan användare i pågående ärenden eller användare inom egen organisation som använder appen.

Personlarm

Vid hot eller eventuell olycka kan personlarm aktiveras till larmcentral med position.

Central administration

Central administration direkt i APP-server för att administrera och godkänna alla mobiltelefoner.