Nyheter

Region Halland en trogen kund sedan 2009

Laddar ...
Region Halland en trogen kund sedan 2009
Click here to view article online

Ambulanssjukvården i Region Halland har varit anslutna till Rakel sedan 2009. Man använder Sepura STP9000 och SC21 som handterminaler och SRG3900 som mobila stationer, sammanlagt ett hundratal terminaler. Inom kort kommer man även börja byta ut mobilstationerna mot Sepuras ny SCG22.

Ambulanssjukvården Halland har 19 ambulanser dagtid och 12 ambulanser nattetid fördelat på de åtta stationerna; Laholm, Halmstad väst, Halmstad öst, Hylte, Falkenberg, Ullared, Varberg och Kungsbacka. Samtliga ambulanser är akutambulanser och är bemannade med minst en sjuksköterska.
Ambulanssjukvården disponerar även två bedömningsbilar som bemannas av sjuksköterskor. Sjukresor i Halland har fem stycken fordon som utför liggande transporter. Det finns även nio fordon som utför sittande transporter i linjetrafik. Fordonen är placerade i Falkenberg i Sjukresors lokaler, hos Ambulansen Kungsbacka och Ambulansen väster.

2021 har man startat upp ett projekt med två stycken Lättvårdsambulanser, en som utgår från Varberg och en från Halmstad väster. Dessa ambulanser bemannas med en sjuksköterska som gör enklare vård och säkerställer medicinskt omhändertagande, syftet är att frigöra tid och resurser vid större utryckningar. Lättvårdsambulanserna kommer i första hand att användas för att transportera patienter mellan vårdinrättningar i Halland. 2021 kommer ambulanserna finnas redo för sekundärtransporter och för att rycka ut vid livshotande larm.

Alla Serpuraenheterna administreras från Northcom via vår SDP-tjänst (Sepura Distance Programming) som kostnadseffektiv underlättar hanteringen av terminalflottan. Eftersom terminalen inte behöver skickas för att programmeras om minimerar det behovet av backup- eller utbytesterminaler. Terminalen kan enkelt avprogrammeras vid eventuell service vilket höjer logistiksäkerheten. Enkla förändringar görs direkt på plats vilket gör det hela till en ekonomisk och kostnadseffektiv lösning. Ändringar på terminaler kan göras mobilt ute hos kund, från fordon eller från ert egna kontor. Upp till 32 terminaler kan programmeras samtidigt vilket minimerar tidsåtgången för personal.

Nästa steg för Region Halland är att införa trådlös programmering via Wi-Fi med Sepuras OTAP-tjänst.

”Jag är stolt över region Halland som var en av våra första kunder med Sepura i Rakel inom regionerna och fortfarande aktivt ser till att använda de senaste produkterna från Sepura och Northcom, nu tar man nästa steg med nya Sepura SCG22.” säger Uno Zell, Key Account Manager, Northcom