Laddar ...

<p><span>Framgångarna för Sepura finner, precis som i Sverige, inga gränser!</span></p>

Framgångarna för Sepura finner, precis som i Sverige, inga gränser!

TETRA-nät motsvarande Rakel i Sverige håller på att rullas ut i Tyskland. Det tyska TETRA-nätet kommer att bli världens största och vara gemensamt för alla 16 delstater i Tyskland. Totalt kommer minst 550 000 abonnemang att driftsättas i systemet.

Sepura störst med mer än 98% marknadsandel

Det tyska nätet är intressant för Sverige då även Tyskland använder EADS som infrastruktur och övervägande delen av terminaler är Sepura, mer än 98%.

Varje delstat gör egna utvärderingar och upphandlingar av vilka terminaler man vill använda. I 6 av 7 delstater har man valt sepura. Av totalt idag beställda 81 400 terminaler är 80 400 Sepura, resterande 1000 terminaler är av fabrikat Motorola.

Succe´

Framgången i Tyskland beror på att man tidigt varit med hos kunderna och lyssnat på behoven, haft stark lokal partner och produkter med rätt nyckelfunktioner:

  • STP8000
  • Hög uteffekt
  • Gateway
  • Repeater
  • Radiomanager
  • Tillbehör
  • Krypto