Laddar ...

<p><span>Kärnkraftverket Ringhals ställer mycket höga krav på säkerhet och för att Svensk Bevakningstjänst som ombesörjer bevakningen på Ringhalsverket skulle kunna höja säkerheten och bemanningen fanns behov för ett nytt kommunikationssystem.</span></p>

Kärnkraftverket Ringhals ställer mycket höga krav på säkerhet och för att Svensk Bevakningstjänst som ombesörjer bevakningen på Ringhalsverket skulle kunna höja säkerheten och bemanningen fanns behov för ett nytt kommunikationssystem. Man valde ett Tetrasystem på grund av krypteringen, flexibiliteten, driftsäkerheten och kapaciteten.

Till infrastrukturen valdes Damm basstation med 2 carrier och redundant Tetracontroller och nätaggregat för avbrottsfri kommunikation. Damm levererar flexibla, skalbara och kostnadseffektiva Tetrasystem.

Centralstyrning med Dispatcherlösning

Det installerades även en Dispatcher i centralen varifrån man kan kommunicera, skicka textmeddelanden med mera. Systemet loggar också samtliga händelser i systemet som t ex tal, meddelanden med tidsstämpel och med möjlighet att spela upp informationen i efterhand vid behov. Systemet har också en rad avancerade funktioner såsom "I´m alive" med rapportkrav inom viss tid, sändarspärr, inloggning av terminaler via en kundanpassad mall i Tetraterminalen osv.

Sepura STP8000

På terminalsidan föll valet på Sepuras terminal STP8000 på grund av dess robusthet samt möjligheten att kundanpassa terminalen med bland annat en speciell mall för inloggning av personal i systemet. Engelska Sepura är en av världens största leverantörer av Tetraterminaler. Sepura är dessutom den mest använda terminalen i det svenska rikstäckande Rakelnätet.

Mycket höga säkerhetskrav

Det nya Tetrabaserade systemet lever upp till de mycket högt ställda säkerhet- och tillgänglighetskraven hos ett kärnkraftverk. Tetrasystemets inbyggda robusthet och säkerhet med larm som alltid kommer fram, talgrupper som har högre prioritet, så att bevakningscentralen kan gå in och överrida pågående samtal, höjer tryggheten och säkerheten både för bevakningspersonalen och samhällets säkerhet.

Om kunden

Svensk Bevakningstjänst bidrar till ett väl fungerande samhälle genom att ge företag och individer möjligheten att göra affärer på en rättvis spelplan. Dom arbetar proaktivt, i nära dialog med kunden för att skapa värde i kundernas verksamhet och för att skapa förutsättningar för trygga affärer.

Mer information om kunden finns på www.bevakningstjanst.com