Laddar ...

<p><span>Volvo personvagnar väljer TetraFlex®-system från DAMM och handterminaler från Sepura.</span></p>

Volvo personvagnar väljer TetraFlex®-system från DAMM och handterminaler från Sepura.

Driftstopp

När en maskin står stilla hos Volvo personvagnar kan det kosta enorma summor om man inte får igång den snabbt. För att minimera produktionsbortfall är det viktigt att snabbt kunna skicka rätt driftstekniker till den felande maskinen. Man har flera driftsoperatörer som hela tiden får in larm till en central. Från centralen styrs hela driftsteknikerflottan. Det är därför viktigt att ha en bra kommunikationsplattform för att snabbt nå ut.

Full kontroll

Många larm är även så kallade automatlarm och dessa genereras direkt in i Tetra-systemet och skickas som ett SDS-textmeddelande till terminalerna. Själva Tetra-systemet bygger på en basstation med dubbla ”carrier” vilket innebär att man får sju talkanaler.

I ett digitalt tetrasystem har man tillgång till en mängd olika talanropsmöjligheter som t ex individanrop (simplex, komradiosamtal eller full duplex telefonsamtal samt gruppanrop). Eftersom man har en datakanal förutom de sju talkanalerna kan man enkelt skicka text eller statusmeddelanden samt datatrafik.

Bryggan där operatörerna sitter har via dispatcherns dataskärm full uppsikt över systemet och vilka terminaler som är inloggade, härifrån kan man enkelt ropa upp individer eller olika grupper.

Enkelt handhavande

Terminalerna man valt är från Sepura och är byggda för att tåla hård, tuff miljö. De är även den minsta och lättaste terminalen på marknaden. Kravet på tillgänglighet i systemet är 99,5% vilket ställer enormt höga krav på både basutrustning och terminaler.

Med det nya Tetra kommunikationssystemet har man fått alla de funktioner som man efterfrågat. Ett enkelt handhavande i terminalerna var viktigt och vi har anpassat meny i radion efter kundens önskemål.

Om kunden

Volvo Personvagnar grundades 1927 i Göteborg, av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson. De uttryckte tidigt att verksamheten ska vila på omsorg om människan, om säkerhet, kvalitet och miljöomsorg. Till varumärket Volvo hör också en dimension av spänning och attraktionskraft. Företaget satsar därför även på design, körglädje och att göra bilägandet positivt i alla avseenden.