Laddar ...

SoftEquip T70 - Tetraanslutning till server

T70 Meddelandeväxel är en mjukvara där man kan sända e-post, SMS och Tetra SDS-meddelanden mellan e-post, program, mobiltelefon och Tetraterminal.
Artikelnummer:
10613
| Garantitid: 12 månader

Skicka e-post och mycket mera

T70 Meddelandeväxel är en IT-komponent som gör det möjligt att sända textmeddelanden från och till abonnenter med olika typer av bärare till exempel e-post, SMS och Tetra SDS.

E-post

E-post kan sändas från och till Tetraterminaler. Varje Terminal har sin egen unika e-postadress.

Upp till ca 1000 tecken i varje meddelande kan sändas och tas emot. Ett stort antal regler som styr meddelandeflöde och behörighetskontroll kan konfigureras.

Larm och styrning

Funktionen för larm och styrning medger att personlarm eller status från en Tetraradio kan styras till en eller flera andra Tetraterminaler. Exempelvis kan larm från personal som arbetar ensamma eller i riskmiljö automatiskt sändas till en eller flera larmmottagare. Driftslarm kan styras till en eller flera mottagare.

Styrning innebär att statuskoder sänds till T70 Meddelandeväxel som genomför åtgärder i en åtgärdslista, till exempel öppnar en port, slår till en strömbrytare etc. Styrningsfunktionen kan också användas för att med fjärrkontroll byta aktiv talgrupp på en Tetraterminal.

SDS-meddelanden kan sändas som ordinarie meddelanden eller som flash-meddelanden som visas i radions teckenfönster utan att användaren behöver öppna dem. Om en Tetraterminal är upptagen med ett individsamtal kan en behörig befattningshavare gå in och bryta pågående samtal.

Position

En Tetraterminals position kan hämtas med hjälp av ett e-postmeddelande. Terminalen svarar med sin position och en länk som visar positionen på valfri Internetbaserad karttjänst. Både kontorsdatorer och mobila plattformar, till exempel smarta telefoner som iPhone och Android, kan användas.

Installation

T70 Meddelandeväxel levereras konfigurerad och anpassad för varje enskild installation, färdig att tas i bruk omedelbart.

Utbildning

Genom att beprövade tekniker användes, till exempel e-post, är utbildningsbehovet för användarna minimalt eller försumbart. Kan man skicka vanlig e-post kan man också skicka Tetrabaserad e-post.

Teknik

T70 Meddelandeväxel är en Windows-baserad programvara som skall exekvera på en dator som alltid är påslagen, lämpligen installerad i driftrum eller på annat liknande sätt. Till datorn kopplas minst en Tetraterminal. Tillgång till utomhusmonterad antenn behövs. Om e-postfunktionen skall användas behövs tillgång till en e-postserver med ”catchall”-funktion via Internetprotokollen SMTP och POP3. För teknisk styrning kan särskild maskinell utrustning behövas. Anpassad programmering av Tetraterminalerna kan behövas.

Specialanpassning

T70 Meddelandeväxel är möjlig att anpassa till ett stort antal driftsfall, och kan också integreras med andra IT-system genom standardiserade protokoll.

Utöver e-post kan följande beställas i tillägg

 • Positionsförfrågan
 • Talgruppsförfrågan
 • Larm och styrning
 • Trygghetslarm
 • Var är jag?
 • Var är du?
 • Fastighetsuppslagning
 • Vindruterapport

Nyckelfunktioner

 • Skicka meddelande via SDS, e-post och Tetra SDS
 • Upp till 1000 tecken i varje meddelande
 • Skicka personlarm till en eller flera tetraterminaler
 • Skicka driftslarm till en eller flera mottagare
 • Enkelt val av statuskoder i en åtgärdslista
 • Byta aktiv talgrupp via fjärr
 • Möjlighet att bryta pågående samtal
 • Hämta en terminals position
 • Kräver minimalt med utbildning
 • Kan integreras med andra IT-system genom standardliserade protokoll
Specifikation
Produkttyp Tillbehör
Artikelgrupp Mjukvara
Click to see the full description online