Laddar ...

Ledande leverantör och systemintegratör av kritisk kommunikation

Northcom Solutions är en norsk företagsgrupp med närvaro över hela Norden. År 2020 samlade vi våra lokala företag i Norge, Sverige, Danmark och Finland under varumärket Northcom. Med över 70 års erfarenhet av kommunikation är vi idag den ledande nordiska systemintegratören inom kritisk kommunikation och strävar ständigt efter att hålla högsta möjliga standard.

Från att ursprungligen ha varit leverantörer av analog radiokommunikation har vi utvecklats till en av den mest framstående leverantören av lösningar för kritisk kommunikation med kunder inom vitt skilda branscher. Vi är den marknadsledande leverantören av kritisk kommunikation till blåljusorganisationer. Vi skapar komplexa infrastrukturlösningar till både myndigheter och industrikunder för TETRA, MCX, DMR, IP/LTE och integrerade system. Dessutom har vi framgångsrikt etablerat oss som en betydande aktör inom trådlös kommunikation genom 4G/5G-nät, SD-WAN, mobila routrar och har idag avtal med de främsta leverantörerna inom dessa sektorer.

Komplett värdestack från infrastruktur till verksamhetssystem

Under de senaste åren har tjänsteportföljen utökats genom bland annat förvärv av mjukvaruföretagen LS Elektronik och Portalify. LS Elektronik erbjuder till exempel unika produkter för autonom styrning av förarlösa fartyg, som kan kontrolleras från avlägsna platser över hela världen och ett oändligt antal andra användningsområden för varierade sektorer med Mimer mjukvaruradio. Portalify har spetskompetens för att skapa applikationer både för TETRA, nästa generation av Android applikationer för kritisk kommunikation samt integrera dessa mot kunders bakomliggande system.

Northcom strävar efter att erbjuda en komplett värdestack, från djup teknikexpertis till lösningar som stödjer och utvecklar kunders arbetsprocesser. Vår breda portfölj innefattar den bästa hårdvaran, support och service, konsulttjänster, lösningsdesign, utbildning, kundunika mjukvaruprojekt, fältservice, montering, installation, fordonsinstallationer och mjukvaruplattformar som Command Control och MCX-lösningar för både server och klient samt andra mjukvaruprojekt.

Nyckeln till effektivitet är en väl fungerande service, support och tillbehör

Vi är en central aktör inom PPDR (Public Protection and Disaster Relief). Vårt engagemang sträcker sig bortom affärsaspekterna och vi förser nödnäten i alla nordiska länder med pålitlig teknik som alltid fungerar. Genom att vara specialiserade på blåljussektorn strävar vi efter att uppfylla de unika kraven och behoven för att säkerställa att våra kunder är rustade för att hantera och övervinna utmaningar vid katastrofer och krissituationer.

Vårt servicecenter i Karlstad är ett av tre Sepura Service Center i världen och utför 99,9% av alla jobb på plats. Detta innebär äkta komponentservice utan krångel med "swap-byte", vilket undviker licensförändringar, fördröjningar, administrationsjobb och får produkten i snabb drift igen efter service.

Northcom Operation Center (NOC) är vårt nav och erbjuder kompetent support med experter där arbete sker proaktivt och reaktivt för att övervaka och hantera kritiska kommunikationssystem. NOC förebygger driftstopp och kartlägger problem innan de uppstår i våra kunders kritiska kommunikationsplattformar. Vi erbjuder managerade tjänster som NOC, MDM, IP-radioabonnemang samt produktnära tjänster som konfigurering, programmering och service.

Långa kundrelationer och närhet till våra kunder skapar insikter och möjligheter att alltid göra vårt yttersta för att slutanvändarna, samhällets vardagshjältar, ska kunna utföra sina arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. Tillsammans med krav från dessa vardagshjältar, där vi också har vägt in anpassningar för vår nordiska region, har vi tagit fram en helt egen tillbehörsserie som går under namnet ProEquip.

Högsta standard ett minimikrav för framgång idag och med ny teknik i framkant

Vi eftersträvar alltid att upprätthålla de högsta standarderna inom system, personal och processer. Vi är stolta över våra fyra ISO-certifieringar, där vi innehar 9001 för ökad kvalité vilket leder till ökad kundtillfredsställelse, 14001 för vårt engagemang att minska miljöpåverkan, 27001 där vi påvisar säker hantering av information och kunddata samt 45001 för att värna om våra viktigaste resurser – vår personal. 

Northcom arbetar varje dag och investerar kontinuerligt för att bibehålla vår position som den mest framstående aktören inom kritisk kommunikation. Genom att förena teknisk expertis med djup branschkunskap kan vi erbjuda kommunikationslösningar av högsta kvalitet. Vår långa historik, förvärv av ledande företag inom branschen, aktivt sökande efter nya samarbeten för att snabbt integrera ny teknik positionerar oss som en pålitlig partner för alla kritiska kommunikationsbehov, både inom Norden och internationellt.

Northcom - When communication matters