Laddar ...

Ramavtal Rakel

Swedish Radio Supply AB har arbetat med Tetra sedan 2001 och har levererat Rakelterminaler sedan 2006.

Flera av de större Rakelanvändarna i Sverige som t ex Polisen, Försvarsmakten, Tullverket, Kriminalvården och flertalet Landsting samt Räddningstjänster har valt SRS som leverantör. SRS är både ISO9001- & 14001-certifierade och är ett av få företag som har haft högsta kreditvärdighet sedan 1998 (Solid AAA).

Resursstarkt företag och "First Line Support"

Vi har resurser att hjälpa alla typer av kunder med både leveranser och tjänster gällande Rakel. SRS har idag 45 anställda och drygt 30 av dessa arbetar med Rakel och hjälper kunder dagligen med allt från sambandsanalys, utbildning, PU, programmering, leverans och support.

Vi har en fullt bemannad kundtjänst som mer än gärna hjälper till med era frågor och beställningar. Vår kundtjänst fungerar även som en ”First line Support”, för mer avancerade frågor eller ärenden så använder vi ett ärendehanteringsystem där ärendet slussas vidare till rätt kompentens internt och ni kan snabbt få svar på era frågor.

Sepura Service Center

Vår Sepura serviceavdelning är unik inte bara i Sverige utan i hela Världen. Vi var först med att få utföra fullständig service och reparation av Sepuras terminaler utanför Sepuras egen verkstad i England. Detta innebär att terminalen aldrig behöver lämna Sverige och vi kan hålla ner den totala servicetiden.

Eftersom all service sker lokalt i sverige har vi full kontroll på servicehistorik och kan snabbt sätta in en åtgärndsplan som ex. utökad handhavandeutbildning om det skulle visa sig nödvändigt.

Helpdesk

Om du har frågor om dina produkter eller behöver support av någon form besök vårt ärendehanteringssystem. Här hanterar vi alla typer av frågeställningar och du får svar på ett organiserat sätt som är enkelt att följa. Inloggningsuppgifter som behövs får du av vår kundtjänst på 054-67 05 10 eller via e-post på customer.support@srsab.se

Information om avtalet

Avtalsperiod

2017-09-05- 2021-09-30

Förlängningsoption

Max 24 månader

Avtalsnummer

23.3-2271-2017:003

  • Terminaler
  • Personsökare
  • Tillbehör
  • Installation
  • Installationsmaterial
  • Specialprodukter
  • Tjänster som konsulttid, utbildning, sambandsanalys, PU, programmering mm

Jonas Hoke, 054-67 05 14

E-post för ramavtalsärenden
rakel@srsab.se