Laddar ...
Om RakelOm Rakel

Om Rakel och rakelradio

Rakel - ett rikstäckande system för samverkan

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakel används idag hos statliga myndigheter, kommuner, regioner och av vissa kommersiella aktörer. Med ett gemensamt nationellt system förenklas möjligheterna att samverka - både inom och mellan olika organisationer.

Rakel är byggt robust och säkert för att det ska klara kommunikationen även vid situationer när andra system blir överbelastade eller inte fungerar. Genom att använda Rakel i det vardagliga arbetet stärks förmågan att hantera större kriser. I förlängningen bidrar det till alla medborgares trygghet och säkerhet.

Statliga myndigheter

Idag har Rakelsystemet fler än 50 000 abonnenter och det är beräknat att minst 70 000 användare är anslutna när systemet är fullt utbyggt. Det är idag många statliga myndigheter som använder Rakel, bland andra Polisen, Tullverket, Försvarsmakten, Kriminalvården och Trafikverket.

Kommuner och regioner

Även kommuner använder idag Rakel, däribland samtliga räddningstjänster i Skåne. Många kommuner undersöker hur Rakel kan införas inom kommunen. Först ut var Halmstad och Strängnäs med att ta helhetsgrepp på hur samarbete inom kommunen kan utvecklas med Rakel och används inom teknisk och socialförvaltning, hemvård, energi- och miljöverksamhet.

Regeringen har avsatt pengar för att underlätta för kommuner och regioner att ansluta till Rakel. Stödet kan användas för att kartlägga lednings- och samverkansbehov inför en anslutning, för att driva ett införandeprojekt eller för att utreda möjliga samarbetsformer med Rakel mellan olika organisationer.

System och teknik

Rakelsystemet omfattar ca 2000 basstationer och har för avsikt att täcka in nästan 100 procent av befolkningen. Rakel är uppbyggt på TETRA-standarden som använd idag i över 100 länder. Tetra är framför allt avsett för tal men medger också datakommunikation. TETRA är den teknik som bäst svarat upp mot de funktionskrav som blåljusmyndigheter ställer för sin kommunikation. Det är ett flexibelt system och ger möjligheter till samverkan med funktioner som att bilda statiska och dynamiska talgrupper.

Mer om Rakel