Laddar ...

Integritetspolicy

Vi värnar om dig som kund och vi värnar om din integritet

Ditt förtroende är viktigt för oss på Swedish Northcom AB (nedan kallat Northcom). Det är därför viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig och det företag du arbetar för.

Vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dessa uppgifter på korrekt sätt – både juridiskt och etiskt.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar information om dig på olika sätt, exempelvis när:

 • Du önskar svar på frågor från oss
 • Ber om en offert
 • Lägger en order
 • Registrerar dig som kund eller kontaktperson hos oss

Vi samlar också information om dig när du frivilligt fyller i något av de formulär vi använder oss av, om du deltar i någon utbildning, ett kundevent eller tävling som vi arrangerar.

Information om hur du använder northcom.se samlar vi in via så kallade Cookies. Denna typ av information lagras endast i din webbläsare och du kan helt undvika detta genom att inte tillåta cookies. Syftet med dessa Cookies är enbart för att anpassa och optimera din upplevelse av vår hemsida vid återkommande besök.

För att värna om din integritet så försöker vi hela tiden minimera mängden information som vi samlar in till det som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Din personliga information kan bland annat användas till att:

 • uppfylla ett avtal med dig eller det företag du arbetar åt.
 • fullgöra en rättslig förpliktelse
 • utföra en uppgift av allmänt intresse
 • fullgöra legitima intressen såvida inte ditt intresse av att skydda dina egna uppgifter går före Northcoms intressen av att skydda dina egna intressen. Legitima intressen kan t. ex. vara förbättring av vår service, våra produkter och tjänster eller statistikuppgifter, analyser eller besvara förfrågningar

Beroende på vilket åtagande det handlar om så kan det t ex handla om följande information som rör ditt arbete:

 • För och efternamn
 • Titel
 • Telefonnummer till din arbetsplats och din mobiltelefon (arbetet)
 • E-postadress (arbetet)
 • Besöksadress till din arbetsplats
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

Ibland kan vi också behöva samla in kreditinformation om ditt företag från någon av våra samarbetspartners inom detta område.

Vi vill dock understryka att vi alltid försöker begränsa oss till uppgifter som rör din yrkesroll och det företag du arbetar för.

Hur använder vi dina uppgifter?

De uppgifter vi sparar om dig använder vi för att t ex kunna:

 • Effektuera beställningar
 • Skicka dig offerter
 • Ingå avtal
 • Hålla dig informerade om dina serviceärenden och eventuellt underhåll av levererat material
 • Hålla dig informerade om förändrade eller nya villkor och lagar
 • Informera dig om uppdateringar som rör de produkter, applikationer eller tjänster som du och ditt företag köpt av Northcom.
 • Bjuda in dig till olika event som utbildning, seminarier m.m.

Om du tillåter – kan vi också använda de insamlade uppgifterna om dig för att ge dig information som vi tror kan vara intressant för dig. Exempel på sådan information kan vara:

 • Kampanjer av olika slag
 • Nyheter, artiklar och pressmeddelanden
 • Inbjudan till olika event

Hur mycket, och vilken ”övrig” information som du vill ta del av, det styr du själv genom att göra dina val. När du väljer att prenumerera på information från oss så ska du veta att du enkelt och när som helst kan avbryta prenumerationen eller ändra de val du gjort.

Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge?

All den data som vi lagrar elektroniskt skyddas dels av vårt företagsnätverk, dels hos någon av våra beprövade leverantörer av molntjänster. Lagringen följer alltid våra säkerhetsrutiner för hantering av information - oavsett vart lagringen sker.

De uppgifter vi samlat in om dig och ditt företag sparas under den tid är kund hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagar och krav – t ex bokföringslagen.

Delar vi med oss av dina uppgifter?

Normalt så delar vi aldrig med oss av de uppgifter vi har om dig eller ditt företag med någon annan, utan att vi först fått ditt samtycke. Undantag från denna normalrutin skulle kunna vara:

 • Om vi måste göra en kreditupplysning av ditt företag
 • Om det är ett måste för att kunna erbjuda dig bättre priser eller service från våra leverantörer

En sådan här delning av information sker dock aldrig automatiskt.

Säga upp din prenumeration

I all vår elektroniska kommunikation med dig som ligger utanför ramen för våra avtalsenliga åtaganden som t ex offerter, order, service och underhåll så kan du som kund enkelt säga upp din prenumeration genom att följa de uppsägningslänkar som finns i vår kommunikation.

Få ett utdrag av eller rätta/radera dina uppgifter

Du kan när som helst be om ett utdrag av de uppgifter som vi har om dig. Om du inte vill förekomma i Northcoms register så kan du be oss om att radera all information om dig som är juridiskt och tekniskt möjlig att radera.

Vi kan dock neka begäran om radering om detta skulle:

 • innebära oproportionerligt mycket tekniska förändringar (t. ex. utveckling av ett nytt system eller förändra en existerande praxis väsentligt)
 • påverka skyddet av andras personliga uppgifter
 • vara mycket opraktiskt (t. ex. förfrågningar om information som finns som säkerhetskopior).

För att vi ska kunna radera dina uppgifter krävs det också att du ska kunna identifiera dig.

Om du har anser att en uppgift är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi ska rätta uppgiften snarast. I vår webbshop kan du själv rätta dina uppgifter.

Om denna policy

Northcom kommer kontinuerligt att uppdatera vår integritetspolicy så att den möter de lagar och regler som gäller. När vi gör ändringar i policyn kommer vi publicera ett meddelande på vår hemsida tillsammans med den uppdaterade integritetspolicyn.

Läs mer om vårt GDPR-arbete här

Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss

Telefon: 054-67 05 10
E-post: customer.support@northcom.se