Moduler och funktioner

i Alitis Command Control-plattform

Laddar ...

Moduler och funktioner

Exempel på moduler och funktioner i Alitis Command Control-plattform

ÄRENDEHANTERING
Ärendehantering har många funktioner där operatörerna kan jobba beroende på inkommande händelse, exempelvis samtal, larm, e-mail, SMS, SDS, personlarm, driftlarm o.s.v.

STATIONSSTYRNING -INFORMATIONSSYSTEM
På bildskärmar i vagnhall, kontor, logement och andra gemensamma ytor kan Alitis presentera aktuella larmhändelser ihop med väderdata, karta m.m. När det inte är larm presenteras aktuell information för personal om t ex dagens besökare och aktuella aktiviter m.m.

UTALARMERING
Alitis hanterat all stationsutalarmering. Systemet har utgångar för att styra ljus, ljud och portar, ingångar som övervakar dörrar och andra indikeringar eller kritiska driftlarm. Utalarmering i Rakel, SMS eller i egna system. Stationsutalamering kan styras automatiskt beroende på händelser, operatörsstyrning eller status, SDS och sms.

PORTSTYRNING
Stationsstyrning med möjlighet att styra vagnhallens alla portar.

KARTA POSITIONERING
Alitis tar emot positioner och presenterar dessa på kartan. Operatören kan följa sina enheter och få en tydlig överskådligt vy över sina enheter. Från kartan kan man söka efter närmaste ledig enhet, presentera enhetens status, skicka SDS och starta fordonets kamera. Man kan även se trafikstörning och skapa egna zoner med kopplade händelser. Man kan livestream under framkörning och när resursen anlänt till skadeplats kan man ge assistans på distans. Alitis systemet har öppna API för integration av kundens befintliga karttjänster.

WEBBKARTA
Webtjänst där organisationsresursers postion presenteras för att få en överskådlig bild över situation. Webbgränssnittskartan ger flera funktioner såsom positionering i Rakel, trafikdatatjänster, vägavstängningar, geofencefunktioner med regler. I kombination med larmhändelse kan exempelvis skadeplats, objektkort samt start av videokamera på resurs visas från gränssnittet. Man kan även se trafikstörning och skapa egna zoner med kopplade händelser. Alitis systemet har öppna API för integration av kundens befintliga karttjänster.

SOFTPHONE
Softphone kopplar en anknytning till Alitis och operatören kan ta emot ett samtal åt gången. Med softphone kan man koppla unika nummer till insatskort med åtgärdsplan.

CALLCENTER
Telefoni Callcenter integrerar telefonväxelfunktion i Alitis plattformen. Operatören hanterar alla samtal i samma gränssnitt som övrig kommunikation i Alitis. Man ser alla telefonköer, parkerar samtal tillbaka till kön där andra operatörer kan ta samtalet, konferenssamtal, vidarekoppla o s v. Med Callcenter kan man koppla unika nummer till insatskort med åtgärdsplan och automatisk prioritering i samtalskön.

BESLUTSSTÖD
Med beslutsstöd kan organisationen själva konfigurera alla frågor och svar som behövs beroende ärendetyp eller händelse. Beslutstöd är ett kraftfullt verktyg för operatörernas dagliga arbete. Förenklar och automatiserar många manuella rutiner och hjälper till med rätt prioriteringar.

LEDNINGSSTÖD
Marknadens vassaste mobila IT-ledningsstöd för utryckningsenheter med larmmottagning, integrerade radio- och navigationsfunktioner direkt från skärmen. Sändning av status, SDS och CBR. Visning på karta var andra resurser på samma larm befinner sig.

LÄGESBILDSDELNING
Videokamera kan öppnas och livestream kan visas från fordonet under framkörning för assistans med dirigering. Kamerabild kan även visas från skadeplats av samma kamera eller andra enheter som exempelvis 360graders kamera från uppställt fordon eller bodykameror.

ÖVERVAKNING
I Alitis kan man ta emot och presentera information från olika sensorer, styrningar och lägesgivare. Förändringar i IOT-enheter presenteras tydligt för operatören på en karta eller fastighetsritning med åtgärdsplan.

BESÖKSSYSTEM
Besöksystem digitaliserar hantering av besökare hos företaget. Man får kontroll över behöriga och obehöriga besökare som har kommit och lämnat under dagen med både bild och personuppgifter. Den person som är ansvarig för besöket får automatiskt uppdaterad information i mail och sms. Allt loggas och man kan få ut statistik över antal besök och tidpunkt.