Laddar ...

<p><span>Kommunikation är mycket viktig i en gruva av säkerhetsskäl och Boliden planerade en fördubbling av Aitikgruvan vilket innebar rejält ökade krav på kommunikationssystemet i gruvan.</span></p>

Kommunikation är mycket viktig i en gruva av säkerhetsskäl och Boliden planerade en fördubbling av Aitikgruvan vilket innebar rejält ökade krav på kommunikationssystemet i gruvan.

Man behövde ett system med hög kapacitet och tillförlitlighet samt radiotäckning i hela gruvområdet, både under och ovan jord. Gruvan förändras kontinuerligt både geografiskt och personellt och för att vara framtidssäkert ställdes krav på att systemet skulle vara flexibelt och skalbart.

Ett av Sveriges största privata Tetranät

Systemet består av ett Damm Tetrasystem och Sepuraterminaler. Systemet startades upp med 4 st siter men har expanderat till 8st siter vilket gör det till ett av Sveriges största privata Tetranät.

Både handterminaler STP8000 och fordonsterminaler Sepura SRG3900 används i systemet och även fasta terminaler har installerats i sk. räddningskammare under jord. För att erhålla radiotäckning under jord installerades även ett repeatersystem bestående av 5st repeatrar och ett antal kilometer läckande kabel.

Kunden har fått ett system som hanterar den stora användarflottan på ett smidigt sätt genom att man kan dela upp användarna i talgrupper.

Extremt krävande miljö

Arbetet sker i en bullrig miljö och Tetratekniken samt Sepuras inbyggda bullerkompensation ger en hög kvalité på kommunikationen. Sepuraradio med inbyggd blåtandsmodul samt headset har ytterligare förbättrat kommunikationen och skyddar hörseln.

Tetrasystemets höga inbyggda säkerhet där larm alltid har högsta prioritet och kommer fram blixtsnabbt har ökat säkerheten för användarna. Idag används ca 600 termininaler i systemet och när systemet är fullt utbyggt beräknas ca 1000 terminaler vara i drift.

Om kunden

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. I Bolidens fyra gruvområden bryts malm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver. Malmen anrikas till metallkoncentrat, varav merparten levereras till smältverk inom koncernen.

Bolidens fem smältverk vidareförädlar metallkoncentrat och andra råmaterial, som elektronikskrot, metallskrot, metallaskor och uttjänta bilbatterier, till rena metaller och kundanpassade legeringar.