Krisberedskap

TETRA som kommunikationsplattform

Laddar ...

Bygg ditt egen TETRA-system

För att kunna upprätthålla kommunikation under en krissituation kan ett eget TETRA-system var ett bra alternativ. Northcom har idag en lång erfarenhet av att leverera och skräddarsy system baserade på TETRA-teknologin.

TETRA är en internationell standard för trunkad digital komradio och är grundstenen i många av världens nationella radiosystem, däribland vårt svenska nät Rakel. Tack vare att det är en världsstandard kan enheter från olika tillverkare samsas i samma system och även Rakelenheter kan ansluta sig till ett fristående eller temporärt TETRA-system.

Northcom kan också hjälpa till att skapa ett komplett uppdragskritisk kommunikationssystem som är utformad för att säkerställa att kunder kan hantera de mest krävande och riskfyllda situationerna med tillförsikt och effektivitet. Våra lösningar har testats framgångsrikt i verkliga scenarier och ger dig den trygghet du behöver för att fatta snabba och välgrundade beslut när kommunikationen är som viktigast.

 

Kort om TETRA

TETRA är en digitalt baserat teknologi som ger utmärkt ljudkvalitet, datamöjligheter och hög säkerhet genom krypterad trafik.

TETRA är en internationell standard för mobil digitalkommunikation och erbjuder stora kommunikationsfördelar inom t ex digital PMR, digital mobiltelefoni, alfanumeriska sökare och mobil datakryptering.

TETRA-standarden erbjuder en kombination av prestanda och funktionalitet som saknar motsvarighet i andra alternativa system för mobil radiokommunikation eller telefoni.

TETRA är utvecklad enligt ETSI-standard och är accepterad av användare och tillverkare. ETSI är en öppen standard vilket möjliggör flera olika tillverkare av hårdvara.

Fördelar med TETRA

  • Ljudkvalité i toppklass
  • Säkerhet (kryptering samt autentisering)
  • Världsstandard
  • Klarar tal-och dataöverförning
  • Frekvenseffektivt
  • Flerpartssamtal
  • Prioritering i nätet
  • Möjlighet till full duplexsamtal
  • GPS-positionering

Anslut befintliga Rakelterminaler

Till ditt krisberedskapssystem kan du använda både beredskapsterminaler och befintliga Rakelterminaler.


STATION MANAGER
Station Manager är en modul i vår stora Command Control plattform som erbjuder många funktioner för att ta emot och presentera larm på station samt vidarebefordra dessa med att larma ut resurser i flera robusta kommunikationsvägar. Modulen medger också att funktioner på stationen styrs utifrån status såsom portar, trafikljus, bastu samt till och frånkoppling av larm med mera.


FRAMKÖRNINGSSTÖD
Marknadens vassaste mobila framkörningsstöd för utryckningsenheter med larmmottagning, radio- och navigationsfunktioner i ett dynamiskt arbetsflöde.


112APP
I 112APP för mobiltelefon visas mottagning av larmtext, händelsen och andra larmade resursers position på karta. Navigeringsfunktion till skadeplats samt kvittering och statusrapportering till larmcentral och andra larmade enheter. Andra funktioner är exempelvis styrning av portar, pollare och trafikljus i Tetra-Rakel.


LÄGESBILD VIA WEBB
Webbapplikationen ger flexibilitet och användarvänlighet då åtkomst av kritisk information måste vara tillgänglig exempelvis via surfplatta. Ärendedata, resursöversikt, position, status, tilldelning av resurser till andra organisationer är några av funktionerna.


BESÖKSSYSTEM
Besöksystem digitaliserar hantering av besökare hos företaget. Kontroll över behöriga och obehöriga besökare som har kommit och lämnat under dagen med både bild och personuppgifter. Den person som är ansvarig för besöket får automatiskt uppdaterad information i mejl och/eller SMS. Allt loggas och man kan få ut statistik över antal besök och tidpunkt.


Kontakt