Laddar ...

<p><span>Nu har även Landstinget Dalarna valt Swedish Radio Supply (SRSAB) som leverantör av Rakelterminaler till sin verksamhet.</span></p>

Nu har även Landstinget Dalarna valt Swedish Radio Supply (SRSAB) som leverantör av Rakelterminaler till sin verksamhet.

Efter en andra konkurrensutsättning var det SRSAB med Sepura terminaler som levererade det mest ekonomiska och tekniskt mest fördelaktiga anbudet för landstingets verksamhet.

Leveransavtalet omfattar radioutrustning och tillbehör med 220 handburna terminaler, 50 fordonsterminaler samt 25 fasta installationer. Radiokommunikationen kommer användas av ambulanspersonalen, TiB (Tjänsteman i Beredskap), regionala och lokala sjukvårdsledningar, akutmottagningar samt vissa medicinska och tekniska jourer med flera.

”Landstinget Dalarna satsar på Rakel, vi inför tekniken på många olika nivåer i verksamheten. Först med införandet är ambulanssjukvården som blir den största brukaren av Rakel. Vi har strävat efter att få användarvänliga terminaler som gör det lätt för slutanvändaren. Vi hoppas och vet att den här satsningen Landstinget Dalarna gör framför allt kommer våra patienter till godo på olika sätt. SRSAB har matchat våra krav och önskemål på ett mycket bra sätt. Vi ser med stor tillfredsställelse på det kommande samarbetet” säger Anders Nyström, projektledare för Landstinget Dalarna.

För SRSAB del är detta avtal spännande med tanke på att Rakelinförandet nu växer i norra Sverige på bred front. Vi drar även nytta av de erfarenheterna kring installationer som redan utförts för Polisen i området av våra lokala partners. "Vi ser fram emot att leverera den senaste utrustningen kring radiokommunikation för Rakel till Landstinget Dalarna" säger Magnus Hallblom, Key Account Manager för Region Norr på SRSAB.