Laddar ...

<p><span>Landstinget i Värmland har valt SRSAB och Sepura för sitt inträde i Rakel.</span></p>

För effektivare ledning, samverkan och säkerhet går nu Landstinget i Värmland in i Rakel.

Rakel är ett statligt rikstäckande kommunikationssystem för ledning och samverkan av samhällsviktig verksamhet. Rakel underlättar både den dagliga kommunikationen och kommunikation i krisläge hos organisationer som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Användare av systemet är t.ex Polisen, Landsting, Räddningstjänst, Kriminalvården, Försvaret, Elbolag etc.

Rakelnätet har mycket hög tillgänglighet och är avlyssningssäkert vilket ökar patientsäkerheten.

Larmhantering via Rakelnätet

Tidigare fick man larm via den gamla radioutrustningen samt att textmeddelanden och positionering hanterades via det föråldrade Mobitexsystemet.

Nu hanteras larm, textmeddelanden och positionering via Rakelsystemet vilket gjort att man ej behöver flera system. Då alla använder samma system t ex. räddningstjänst och ambulans så får man en förbättrad samverkan mellan organisationerna vilket gör insatserna effektivare och säkrare.

Swedish Radio Supply har totalansvaret

SRS har haft ett totalansvar för Rakelinförandet med projektledning, programmering, installation, utbildning samt service och support. Vi har också levererat förstärkning av radiotäckningen i landstingshuset och på akutmottagningen.

SRS har levererat terminaler från Engelska Sepura som är världsledande tillverkare av Tetra terminaler till blåsljusverksamhet. Varje ambulansenhet har utrustats med en fordonsterminal Sepura SRG3900 och två handterminaler Sepura STP8000. Totalt är det ca 150 st terminaler i drift. Ambulanserna har även intercom så förare och vårdare kan kommunicera internt med varandra.

Landstinget i Värmland sköter själva sina programmeringar

Landstinget har försetts med en egen programmeringsdator. Vid förändringar i verksamheten så skickar SRS en uppdaterad fil till programmeringsdatorn och personalen kan själva programmera om terminalen. Detta tillsammans med SRS lokala servicecenter i Karlstad skapar en trygghet med korta ledtider för Landstinget i Värmland.

Om kunden

Landstinget i Värmland ska med kunskap, kvalitet och känsla främja hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling i länet, förebygga ohälsa och utifrån medborgarnas behov tillhandahålla en god och säker vård för alla.

Mer information om kunden finns på www.liv.se