Laddar ...

Inomhuspositionering

Inomhuspositioneringssystem för områden utan GPS-signal som utökar befintlig radiolösning för att förbättra säkerhet och operativ prestanda.

Platssignal tillhandahålls av standardiserade fyrar (beacons) såsom Bluetooth® lågenergifyrar och WiFi-accesspunkter vilket ger en snabb installation och kostnadseffektiv lösning.

Sepura ETRA-radio använder AppSPACE SmartView i en flexibel lösning och rapporterar sin position till Dispatcher

 

Exempel på funktioner i Inomhuspositionering

AppSPACE SmartView

Applikationen i radion används för att snabbt och exakt lokalisera resurser inomhus, utomhus och de som arbetar i båda miljöerna i en nödsituation. Maximerad teamsäkerhet och förbättrad effektivitet vid incident- och uppgiftshantering.

Position

Kombinerar flera olika positionerings metoder såsom Bluetooth® och WiFi. Positionen skickas som ett SDS-meddelande innehållande Beacon-ID och signalstyrka. Inomhuspositionering kan kombineras med GPS-positionering.

Dispatcher

Dispatcher hanterar positioneringsdata och nödlarm från mobila enheter såsom radio och mobiltelefoner med 112APP

Larmhantering

Dispatcher kan presentera nödlarm på flera olika sätt såsom i Operatörs- eller Informationsskärm samt som SDS-meddelande till radioenhet med Unit Alert signal. Larmbesked ges i klartext som SDS till kollegor.

Karta

Resursernas positioner visas i olika kartvyer, beroende på om man befinner sig i eller utanför en byggnad.

Objekt hantering

Inkommande larm kan kopplas till Objektkort som kan innehålla information om handlingsplan, kontaktuppgifter med mera