Laddar ...

Station Manager

Station Manager är en modul i vår stora Command Control plattform som erbjuder många funktioner för att ta emot och presentera larm på station samt vidarebefordra dessa med att larma ut resurser i flera robusta kommunikationsvägar.

Modulen medger också att funktioner på stationen styrs utifrån status såsom portar, trafikljus, bastu samt till och frånkoppling av larm med mera.

Exempel på funktioner i Station Manager

DRH - Dynamisk Resurshantering -- NYHET --

Vid ett larm pekar SOS larmoperatör via position i karta, där systemet hanterar organisationens fördefinierade planer över händelse och resurser, vilket gör att det sker utalarmering automatiskt till rätta resurser för händelsen.

Styrning på stationen

På stationen installeras utalarmeringsutrustning bestående av larmdator med relä/optokort för att styra funktioner på stationen. Utalarmerings- utrustningen med ansluten Rakelterminal kan mottaga status och styra samtliga funktioner på stationen. Exempel på styrningar är till- och frånkoppling av larm, logementsstyrning, fastighetsbelysning, portar, trafikljus, bastu med mera.

Autonomt system

Utrustningen installeras lokalt för varje station av säkerhetsaspekt för att fungera autonomt.

Redundant arkitektur

Kommunikationen till stationen från SOS CoordCom G5 sker med SOS larmnet och Rakel som ger två redundanta vägar där samtliga larmutgångar och styrningar är tillgängliga från båda larmvägar.

Uppläsning av larmtext

Vid mottagning av larm lokalt på station sker uppläsning av larmtext via talsyntes.

Larminformation på skärmar

Informationssystem med tillhörande skärmar presenterar larmtext och position på karta samt väderinformation. Lägesbild med positioner på organisationens resurser kan visas på på karta. När inte larm visas kan allmän information visas.

Talförmedling från larmoperatör

Möjlighet till talförmedling från larmoperatör kan ske via Rakelmodem på station. För talförmedling och stationsutalarmering används Rakel modem som ger säker kommunikation.

Pocsag och APP

Utalarmeringsutrustningen kan utökas med med flera kommunikationsvägar såsom lokalt personsökningssystem Pocsag eller 112APP.

Reservvägar av utalarmering

Redundanta reservvägar för utalarmering kan ske via status i Rakelmobil eller Dispatcher.

Övervakning

Vi har möjlighet att övervaka utalarmeringsutrustningen för att kunna ge god support och service.