Laddar ...

<p><span>Den Nationella insatsstyrkan (NI) har valt Sepura och Swedish Radio Supply AB (SRS) för sina särskilda kommunikationsbehov.</span></p>

Den Nationella insatsstyrkan (NI) har valt Sepura och Swedish Radio Supply AB (SRS) för sina särskilda kommunikationsbehov.

NI bildades 1991 och är samhällets yttersta resurs vid allvarliga händelser som ex. terroristangrepp, gisslantagningar, kidnappningar och brott med skjutvapen. Insatsstyrkan är geografiskt placerad i Stockholm men rycker in över hela landet när det uppstår situationer som är svåra att hantera inom den vanliga polisverksamheten. All utrustning som krävs skiljer sig från Polisens ordinarie och omfattas bl a av vattensäkra terminaler och keramiska skottsäkra västar.

Efter anslutning till Rakel och en rad tekniska tester och utvärderingar föll valet av ny terminal på Sepura STP8000 eftersom de till fullo uppfyller styrkans hårda krav. STP8000 är en ruggad terminal som tål den hårda arbetsmiljön. De är också vattensäkra som är ett av grundkriterierna bl a eftersom NI då och då också medverkar i olika dykuppdrag.

En annan viktig egenskap är möjligheten att ansluta många olika typer av talgarnityr som monofoner, vattentäta headset och trådlösa öronmusslor. Givetvis är det en stor fördel att radion har hög uteffekt 1,8W vilket möjliggör kommunikation på ställen där det annars skulle vara svårt att genomföra ett samtal.

Som fordonsstation valde man Sepura SRG3500 med Gatewayfunktion. SRG3500 är den optimala fordonsstationen med hög uteffekt 10W samt möjlighet till flera manöverhuvuden till samma stationsenhet. Till SRG3500 kan man koppla en mängd olika tillbehör som t ex lur, olika typer av mikrofoner samt handsfree. En nyhet är Sepura HBC som kombinerar både manöverenhet och lur i samma enhet.

Jonas Hoke, Key Account Manager på SRS, kommenterar:
"Sepuras terminaler valdes efter noggrann utvärdering och omfattande fältförsök av de svenska myndigheterna. Den handhållna radions ruggade kontakt och den mobila terminalens uteffekt var det som gjorde det slugiltiga valet avgörande."

Lars-Magnus Gustafsson, ansvarig för Sepuras affärsutveckling i skandinavien säger:
"Vårt framgångsrika samarbete med SRS har gjort det möjligt för oss att bli marknadsledande i Sverige. Denna prestigefyllda leverans stärker vår position och vårt åtagande gentemot den svenska marknaden."