Laddar ...

Räddningstjänsterna i Halland, förutom Kungsbacka som tillhör räddningstjänsten i Storgöteborg, har bestämt sig för Sepura RAKEL-terminaler. Det innebär att under första halvåret 2008 så kommer Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Varberg att kunna kommunicera i RAKEL.

Inledningsvis gäller det att komma igång och skaffa sig erfarenhet från den nya tekniken för att under hösten 2008 fortsätta driftsättning av RAKEL på brandstationerna och i bilarna. Målsättningen är att senast den 31 december 2009 helt gå över till RAKEL. Under den inledande ”lärperioden” har vi som ambition att genomföra samverkansövningar med ambulanssjukvården, länsstyrelsen och Polisen. SOS i Halmstad kommer också att vara med och samöva med det nya radiosystemet. För att hålla tidsplanen så pågår intensiv verksamhet med nummerplaner, talgrupper, programmering och utbildning.

Inför inköp av RAKEL-terminaler utsåg Räddningstjänsten i Halmstad en grupp som fick i uppdrag att utvärdera de produkter som idag är godkända av KBM. Gruppen har tagit del av alla tre fabrikat dels genom broschyrer dels genom demonstration och diskussioner med återförsäljare under en RAKEL-mässa vid Räddnings BAS i Halmstad. Dessutom har två apparater av respektive fabrikat funnits att tillgå med möjlighet att ytterligare testa olika funktioner och handgrepp.

Utvärderingsgruppen är överens om att alla apparater är av hög kvalitet och har många lika funktioner. Dock så har utvärderingsgruppen utsett Sepura till den apparat som förordas. En gemensam uppfattning är att det är en väl utvecklad och komplett radio som är lämplig för vår organisation.

Valet av Sepura och SRSAB berör såväl detaljer på apparater som tillbehör och förtroendeingivande intryck på försäljning och serviceorganisation. Vidare så har det beaktats att Polisen, efter tester och utvärderingar, har valt Sepura. Räddningstjänsten i Kalmar har också valt Sepura.

Även Landstinget i Hallands län har följt utvärderingsgruppens förslag och således valt Sepura och SRSAB som leverantör.

Några fler RAKEL-kunder som valt Sepura

POLISEN

Valde Sepura efter noggranna tester och utvärderingar. En av flera anledningar till deras val var Sepuras flexibilitet, det gemensamma gränssnittet samt starka tekniska bredd inom TETRA.

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården valde Sepura SRH3800sGPS, som handburen radio och Sepura SRG3500 gateway som fordonsterminal.

TULLEN

Tullen valde Sepura och några av de avgörande kriterierna varför är radions tydliga text i displayen samt möjligheten att förstora teckensnittet. Även möjligheterna med Sepuras anpassning av handhavande var en viktig faktor.