Laddar ...

<p><span>Stockholm läns landsting (SLL) förlänger avtalet med Swedish Radio Supply (SRSAB) gällande leverans av terminaler för Rakel. Avtalet täcker hela SLL vilket gör det möjligt även för andra delar än ambulanssjukvården att avropa terminaler från oss.

Stockholm läns landsting (SLL) förlänger avtalet med Swedish Radio Supply (SRSAB) gällande leverans av terminaler för Rakel. Avtalet täcker hela SLL vilket gör det möjligt även för andra delar än ambulanssjukvården att avropa terminaler från oss.

Leveransavtalet omfattade 2010 när det tecknades bl a utrustning och installation i ca 100 ambulanser, 7 akutsjukhus, tjänsteman i beredskap, regional och lokal krisledning samt även att utbilda regioninstruktörer. Förlängningen öppnar nu också upp möjligheter för andra delar än ambulanssjukvården att avropa terminaler.

"Det är mycket glädjande att få förlängning på leveransavtalet och det är ett kvitto på att vi levt upp till de höga krav SLL har på oss som leverantör" säger Håkan Åberg, platschef i Stockholm och kundansvarig för SLL.