Laddar ...
sepura ögasepura öga

Tjänster och vad vi erbjuder

Vi designar och tar fram unika lösningar, både hård- och mjukvarumässigt. På mjukvarusidan är det speciellt utveckling av mjukvaran i våra terminaler så en speciell funktion som kunden efterfrågar tillgodoses.

Speciallösningar

På hårdvarusidan gör vi ofta kringutrustning och förädlingar. Det kan t ex. vara speciallväskor för att transportera radiostationer, bordslåda för att placera radion på ett bord eller speciella rack för portstyrning, fjärrstyrning av radio mm.

Övervakning och driftstöd

Vi kan erbjuda övervakning och driftstöd på ert system. Detta anpassas till olika kunders behov och aktuellt system. Kontakta oss för mer information.

Projektering och projektledning

Vid inköp av ett system är det en rad processer som skall genomföras. Vi tar ett helhetsansvar för det och hjälper till så rätt beslut fattas och rätt underlag tas fram. Det kan gälle t ex. tillståndsansökan, systemdesign, projektering, utbildning och tekniskt underhåll.

Driftsättning

Våra systemtekniker driftsätter våra system ute på plats hos kund. Det är ett viktigt led i vårt helhetstänk och garanterar att systemet fungerar som det är ämnat att göra.

Programmering

För att möte kundernas krav på funktion så är programmering mycket viktigt. Här är det viktigt att ha erfarenhet och känsla för hur produkten ska användas och kompetens för att kunna se till att funktionen blir den bästa.

Utbildning

Vi erbjuder en rad schmalagda utbildningar varje år men kan också formsy utbildningar för just ert företags behov. Swedish Radio Supply har egen utbildningspersonal med djup kunskap i systemarkitektur och våra produkter.

Uthyrning

I bland kan det vara smartare att hyra radio än att köpa. Vi tillhandahåller radio för uthyrning för tex. konserter, festivaler, filminspelningar, byggarbetsplatser, idrottsevenemang eller andra events och projekt. Vi hyr ut både på lång tid och kort tid, allt från några dagar till årsavtal.