Laddar ...

SoftEquip T70 - Tetraanslutning till server - Årlig licenskostnad

Årlig licens för SoftEquip T70 Meddelandeväxel. T70 Meddelandeväxel är en mjukvara där man kan sända e-post, SMS och Tetra SDS-meddelanden mellan e-post, program, mobiltelefon och Tetraterminal.
Artikelnummer:
10614
| Garantitid: 12 månader

Årlig licenskostnad för T70

T70 Meddelandeväxel är en IT-komponent som gör det möjligt att sända textmeddelanden från och till abonnenter med olika typer av bärare till exempel e-post, SMS och Tetra SDS.

T70 Meddelandeväxel är en Windows-baserad programvara som skall exekvera på en dator som alltid är påslagen, lämpligen installerad i driftrum eller på annat liknande sätt. Till datorn kopplas minst en Tetraterminal. Tillgång till utomhusmonterad antenn behövs. Om e-postfunktionen skall användas behövs tillgång till en e-postserver med ”catchall”-funktion via Internetprotokollen SMTP och POP3. För teknisk styrning kan särskild maskinell utrustning behövas. Anpassad programmering av Tetraterminalerna kan behövas.

Genom att beprövade tekniker användes, till exempel e-post, är utbildningsbehovet för användarna minimalt eller försumbart. Kan man skicka vanlig e-post kan man också skicka Tetrabaserad e-post. T70 Meddelandeväxel levereras konfigurerad och anpassad för varje enskild installation, färdig att tas i bruk omedelbart.

Nyckelfunktioner

  • Skicka meddelande via SDS, e-post och Tetra SDS
  • Upp till 1000 tecken i varje meddelande
  • Skicka personlarm till en eller flera tetraterminaler
  • Skicka driftslarm till en eller flera mottagare
  • Enkelt val av statuskoder i en åtgärdslista
  • Byta aktiv talgrupp via fjärr
  • Möjlighet att bryta pågående samtal
  • Hämta en terminals position
  • Kräver minimalt med utbildning
  • Kan integreras med andra IT-system genom standardliserade protokoll
Specifikation
Produkttyp Tillbehör
Artikelgrupp Mjukvara
Click to see the full description online