Laddar ...

Arbetsmiljö

Northcom vill att personalen ska trivas, vara friska, ha kul och utvecklas på sin arbetsplats!

 

För att skapa det arbetar vi med att: 

  • Tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa. 
  • Förebygga och undvika arbetsmiljörisker och utföra åtgärder för att minimera dem. 
  • Systematiskt arbeta med och ständigt förbättra vår arbetsmiljö genom att utföra skyddsronder, undersökningar, egenkontroller och handlingsplaner.
  • Engagera och göra medarbetare delaktiga i arbetet och ge varje person möjlighet att utvecklas.
  • Ha ett nära samarbete med företagshälsovård och andra intressenter som påverkar eller påverkas av vår arbetsmiljö.
  • Skapa stor medvetenhet och kunskap kring hälsa och arbetsmiljö.
  • Ge de bästa förutsättningarna för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. En bra personlig hälsa är mycket viktigt för oss. 

Vad innebär det för dig?

I våra projekt arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö och riskinventering. Det innebär att vi identifierar risker och säkerställer att vi uppfyller alla krav på en säker arbetsmiljö, såväl innan och under tiden vi utför arbete hos dig. Efter uppdraget utvärderar vi och tar vidare viktiga lärdomar till nästa projekt, dvs vi arbetar med ständig förbättring i alla våra processer. Vi erbjuder Bas-P och Bas-U vid behov.  

ISO45001

Sedan 2022 är vi certifierade enligt ISO-standarden 45001 för arbetsmiljö. Ladda ner ISO-certifikat för 45001 här.