Connectivity.
Teknologi.

Laddar ...

Teknologi

SD-WAN

SD-WAN är förkortning för Software-Defined Wide Area Network, på svenska betyder det mjukvarudefinierat långdistansnätverk – ett Wide Area Network.

SD-WAN separerar styrning, inställningar och övervakning (kontrollplanet) från den utrustning som kopplar kommunikationen (dataplanet). Kontrollplanet konfigureras och styrs centralt. Routrar kan vara av enklare utförande (mindre processorkapacitet) eftersom de inte behöver ”tänka själva”. Man kan säga att man skiljer hjärnan från kroppen. Ändringar, uppdateringar och andra instruktioner kan skickas till samtliga noder i nätverket i en enda operation.

Nätverket kan använda flera slags förbindelser mellan noderna, beroende på omständigheter och policy. Om en förbindelse är nere eller krånglar kan kommunikationen styras över till en annan.

Ett SD-WAN kan också hantera flera molntjänster och mobila användare på ett enklare sätt, eftersom sådana förbindelser inte behöver kopplas genom huvudkontorets nod. Man kan säga att SD-WAN fungerar som en ”trafikchef” som på ett mycket intelligent sätt dirigerar data i realtid när den reser över olika förbindelser. Denna flexibla dirigering tillåter organisationer att på bästa sätt utnyttja sitt nätverk, beräknings- och lagringsresurser och hjälper till att förbättra prestanda, tillgänglighet, säkerhet, stabilitet och redundans. Vi är övertygande om att SD-WAN är framtidens kommunikationsteknik som kan bana väg för en framtid med 5G samtidigt som man löser befintliga nätverksutmaningar genom att leverera en mer pålitlig uppkoppling.


SpeedFusion

Peplinks SpeedFusion är en patenterad VPN-teknik för stabil och pålitlig uppkoppling. När det handlar om VPN-tunnlar krävs två eller flera SpeedFusion-kompatibla enheter.

En av SpeedFusions mest kraftfulla funktioner är att den kan använda flera WAN-länkar för att skapa en VPN-tunnel mellan enheter.

Alla anslutna WAN-länkar till en enhet med SpeedFusion kan arbeta samtidigt tillsammans som en enda VPN-anslutning. Om en länk bryts kan SpeedFusion upptäcka detta fel och sömlöst omdirigera trafiken på paketnivå över andra tillgängliga länkar. Denna WAN feldetektering på paketnivå tillåter SpeedFusion att tillhandahålla mycket pålitliga VPN-anslutningar.


SpeedFusion-teknologier

SpeedFusion används på flera marknader, till exempel företagskontor, industrianläggningar samt fordon och sjöfart. För att tillgodose olika behov har Peplink utvecklat olika former av SpeedFusion-teknik.

Hot Failover

Med Hot Failover kan två noder med SpeedFusion bibehålla sessionen trots att routern växlar mellan de olika WAN-anslutningar som används. Detta är helt oberoende av vilka WAN-anslutningar som routern växlar mellan, det kan vara fast lina, mobildata, Wi-Fi eller en kombination av dessa. Denna teknik gör det möjligt att behålla stabiliteten för autentiserade sessioner, videokonferenser och andra applikationer som kräver en pålitlig uppkoppling trots att anslutningen förändras. Hot Failover är grunden för de andra teknikerna i SpeedFusion.


WAN Smoothing

För streamingtekniker som VoIP och videokonferenser påverkar anslutningskvalitén användarupplevelsen. Höga responstider påverkar flödet vid samtal medan paketförluster leder till jitter och att ord eller hela meningar försvinner. WAN Smoothing minimerar effekten och minskar fördröjningen genom att använda mer bandbredd via duplicering av paketdata. Den paketdata som kommer fram först kommer används medan den andra kasseras.


Bandwidth Bonding

Bandwidth Bonding är en av SpeedFusions funktioner när man är i behov av högsta möjliga bandbredd. Bandwidth Bonding kombinerar data på paketnivå, vilket gör att du kan kombinera hastigheten för flera anslutningar. Detta är användbart för situationer där bandbredden är knapp, till exempel på en avlägsen plats eller i ett fordon i rörelse. Denna teknik gör det också möjligt för filialer att ansluta till huvudkontoret med högre anslutningshastigheter.