Laddar ...

FAQ för marinradio

Här ger vi svar på frekvent återkommna frågor gällande Icoms marinradiosortiment. Listan uppdateras löpande.

MMSI

Går det att ändra eller ta bort MMSI-numret i radion?

Ja, det går men det måste göras hos en auktoriserad ÅF med programmeringsmöjlighet eller skickas in till oss Northcom. Kostnaden är 250 kr + moms och frakt.

Om man har både en mobilstation och handapparat med DSC-funktion, går det att ha samma MMSI-nummer programmerat i båda två?

Det går men vår och PTS rekommendation är att man söker ett nytt MMSI-nummer till handapparaten. Detta söks på PTS via deras hemsida eller på telefon, det numret börjar på en 8:a istället för en 2:a till en mobilstation.

Varför då?

Jo, för en handapparat kan medföras på ställen såsom isfiske på vintern och då underlättar det sökandet för JRCC som är sjöräddningscentralens larmcentral att de direkt ser att det är en handapparat som larmat.

Hur skaffar man ett MMSI-nummer?

Du måste gå en VHF-kurs på nätet eller via tex ett studieförbund först och sedan när du klarat det får du en VHF-licens från PTS. En årlig kostnad för licensen utgår. Efter det kan du ansöka om ett MMSI-nummer som är specifikt knutet till dig.

ATIS

Jag vill lägga in ATIS-nummer i min radio.

Det går bra men då måste radion lämnas eller skickas in till en auktoriserad ÅF  med programmeringsmöjlighet eller skickas till Northcom där kostnaden för detta är 250 kr + moms och frakt. Om radion beställs ny via en ÅF gör vi det kostnadsfritt på Northcom, det vi behöver är ditt/kundens MMSI-nummer för att göra programmeringen.

Hur ändrar jag mellan ATIS och de vanliga kanalerna när radion blivit ATIS-programmerad?

Det tillkommer en channelgroup i radion som kallas ATIS och då finns där två val, en ATIS och en INT channelgroup. Det som du får göra är att gå in i menyn och välja channelgroup, ATIS eller INT.

Vad är ett ATIS-nummer och hur skaffar man det?

ATIS-nummer är ett MMSI-nummer med en 9:a framför och det behöver du ej att ansöka om.

Varför behövs ATIS?

Det krävs att man har ATIS inställt på radion när man ska segla i kanalerna i Europa.

Fungerar DSC när ATIS är inställt?

Nej, DSC måste vara urkopplat när ATIS är inställt. Detta är inget kunden behöver göra själv, det görs i ATIS-programmeringen av radion.

Räckvidd

Hur lång räckvidd har en VHF-radio?

Det är en mycket komplex fråga men det finns några punkter nedan som har inverkan.

  • Effekten du sänder med, 5-6W (Handapparat) eller 25W (Mobilstation/Fast monterad station).
  • Antenn och antenn höjden, inkl kabelarea om det är långt mellan radion och antenn.
  • Mottagande radio, om det är en handapparat, mobilstation eller kuststation med hög antennplacering.

Bästa och längsta räckvidden är från en segelbåt med mobilstation som sänder med 25W och antennen högst uppe i masten med antennkabel av typen RG-213/214. Denna ropar upp till en kuststation som kanske har en antennhöjd på 150m eller mer. Räckvidden kan då uppgå till ca 30-40 NM och kanske längre vid bra förhållanden.

Kortaste räckvidden är från en låg liten eka/kajak som har en handapparat 5-6W med originalantenn till en motsvarighet, låg liten eka/kajak som har en handapparat 5-6W med originalantenn. Räckvidden kan då vara så kort som några Nautiska mil bara.

Summan av detta är följande:

  • Hög effekt, bra antennanläggning hög antennplacering i båda ändar är optimal räckvidd.
  • Låg effekt, låg antennplacering, ex.vis handapparat i båda ändar blir den kortaste räckvidden.

Sedan finns det ju en mängd kombinationer av detta vi beskrivit men en handapparat med exempelvis DSC för säkerhetens skull, fungerar alldeles utmärkt kustnära där kuststationen sitter högt och bra placerat (som de flesta gör).

Det finns möjlighet att förbättra räckvidden på våra handapparater med en längre antenn men det är ett tillbehör. Det går även att koppla på en fast monterad antenn för bättre räckvidd på våra handapparater men det är också ett tillbehör. Du hittar dessa tillbehör här på vår hemsida eller hör med din lokala Marin-ÅF.

Handapparat eller Mobilstation

Vilket ska jag köpa, handapparat eller mobilstation?

Om det är räckvidden som är viktigast så är det en mobilstation med yttre antenn som gäller om du har en båt som det finns möjlighet att montera detta i. Har man en mindre båt eller kanske en jolle eller vattenskoter så är en handapparat optimalt. Det finns möjlighet att öka räckvidden på handapparaten med en längre antenn, se vidare här eller kontakta en marin ÅF.

Tips! Har du barnen med på havet så är det en mycket bra säkerhet att skicka med dom en handapparat med DSC-funktion så de kan larma (SOS) utan att ha någon kunskap om hur de ska använda radion om något allvarligt skulle hända.

AIS

Vad är AIS?

Det är en funktion som står för Automatic Identifikation System och det innebär att fartyget som har denna utrustning bla sänder ut sin position och identitet. Detta görs under gång och även stillastående om man vill.

Det finns två varianter av dessa instrument, ett som både sänder och tar emot data (TX/RX) och ett som bara tar emot data (RX) men inte sänder ut något. Icom har ett fristående instrument MA-510TR som är en Transponder (TX/RX) den både sänder och tar emot data. Det finns möjlighet att stänga av sändfunktionen (TX). Icom har inget fristående som bara tar emot utan det är inbyggt i några av VHF apparaterna som vi säljer.

Måste man ha en separat GPS- och VHF-antenn till MA-510TR?

Ja, det är vår och Icoms rekommendation för att säkerhetsställa bra och säker funktion.

GPS antennen medföljer MA-510TR och den måste monteras och kopplas in för att det ska fungera, det går inte att ta någon annan GPS-antenn eller plotterns GPS-signal. En separat VHF-antenn rekommenderar vi och den ska man försöka sätta minst 1-2m från VHF-radions antenn.

Det finns VHF-splitters på marknaden att köpa så att man slipper två VHF-antenner men det finns en risk med det; går splittern sönder så riskeras att antingen VHF-radions mottagare går sönder eller mottagaren på MA-510TR.

Det man ska beakta är att ju fortare du kör desto oftare sänder AIS ut sin signal och det kan bli så ofta som var 5:e till 6:e sekund. Delas VHF-antennen via en splitter så gäller det att ha en mycket kvalitativ splitter som ska klara av det. Du kanske vill sända med din VHF-radio under fart också…

Vilken effekt och vilken frekvens använder AIS?

För fritidsbåtar (AIS klass B) sänder AIS ut 2W och det är två egna frekvenser 161.975MHz, 162.025MHz.

DSC

Vad är DSC?

Digital Selective System är fullständiga namnet och det är en digitalsänd larmfunktion (SOS) som även fungerar som ett digitalt sätt att kommunicera mellan fartyg i textformat. DSC är intergrerat i VHF-radion och den har en egen mottagare för detta på kanal 70. 156.525 MHz DSC-funktionen använder samma antenn som VHF-radion.

Hur får jag tillgång till DSC funktionen?

För att ha möjlighet att använda sig av DSC måste man ha ett MMSI nummer. (se info om MMSI nummer). När man fått numret och lagt in det i VHF radion så är DSC klart att använda.

Jag har programmerat MMSI-numret men DSC fungerar ej?

VHF-radion måste ha en GPS-signal för att DSC ska fungera och de nyare VHF-apparaterna har inbyggd GPS-mottagare men det krävs då att man monterar den medföljande GPS-antennen på ett ställe där den ser himlen.

Det finns äldre radio som har inbyggd GPS-antenn och den sitter då i fronten på radion och då krävs det att den ser himlen, inget fast tak över men det kan gå bra genom rutor eller kapell. Sedan har vi ytterligare en variant äldre radio som var tvungen att få sin GPS-signal via NMEA 0183-signal och det fick då kopplas in via ett kablage på baksidan av radion. (se mer info om detta under NMEA)

Vad händer om jag trycker på DSC-, DISTRESS-knappen under röda locket?

Om radion INTE är programmerad med MMSI-nummer så händer ingenting. MEN om radion är programmerad med MMSI-nummer och du håller inne knappen i ca 3 sek tills det börjar pipa så skickas ett skarpt SOS-anrop ut till JRCC som är Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral. I det anropet så följer din identitet och position med så de kan hitta dig. Denna knapp är jämförbar med att ringa 112 fast inte prata med någon.

Fördelen med DSC (Distress) är att alla som har DSC i sina båtar hör larmet och ser din position så de kan komma snabbt och hjälpa till om JRCC vill.

NMEA

Vad är NMEA?

NMEA står för Nationell Marine Electronics Association och det är ett kontrollorgan inom Marinelektronik. Det finns två varianter på NMEA och det 0183 och 2000.

Vad är skillnaden?

NMEA 0183 var den första standarden för att koppla ihop marina instrument och det görs oftast med lösa trådar som får skarvas ihop. Normalt sett är det 4 trådar som inkopplingsexemplet nedan mellan en VHF-radio och en Plotter. Nu har vi valt att visa en fullständig inkoppling så radion kan både ta emot data och sända data till Plottern.

VHF Radio Plotter
TX UT + RX IN +
TX UT - RX IN -
RX IN + TX UT +
RX IN - TX UT -

 

Ibland så finns ej RX/TX data minus – med på vissa Plotter märken, då måste man ta 12V minus – från Plottern/VHF Radion och koppla in mot VHF radions RX/TX data minus -.

VHF Radio Plotter 12V minus – på VHF eller Plotter
TX UT + RX IN + -
TX UT - - 12V -
RX IN + TX UT +  -
RX IN - - 12V -

 

NMEA 2000 är enklare att koppla ihop för att det är standardiserade kontakter som passar direkt på marinelektroniken. Det som däremot krävs är att man bygger ett NMEA 2000-nätverk om det inte redan finns ett i båten. OBS! Det går alltså ej att bara koppla in ex. en VHF-radio och en Plotter med varandra med bara en NMEA 2000-kabel emellan.

Det finns några fallgropar som vanligt och det är vissa av marinfabrikatörerna som använder en egen specialkontakt som ex. Raymarine och Simrad för att nämna några kända. I dessa fall hör med tillverkaren om adapterkablar från standard NMEA 2000 till specialkontakten. Exempelbilden ovan beskriver standardkontakter som Icom och ex. Garmin har.

Northcom säljer inte några NMEA 2000-kablar eller något annat för att bygga ett NMEA 2000-nätverk. Detta köps enklast via respektive Plottertillverkare eller välsorterade marintillbehörsbutiker.


Uppdaterades senast 2023-02-13