Fördelar.
Icom LTE-radio.

Laddar ...

Fördelar med Icom LTE

Icoms LTE-radiosystem är en lösning som bygger på beprövad teknik från den japanska marknaden. Systemet i Japan har över 110 000 användare och har varit igång i många år. Systemet har där varit det enda i sitt slag och visat sig vara mycket robust och tillförlitligt. Läs mer nedan om några av fördelarna med LTE från Icom.


Skyddat nät

Användare i systemet ligger i skyddade och helt egna kluster som inte har någon koppling mot varandra eller internet. Ger en säker och stabil lösning med hög säkerhet.

Prioritet

I nätet kan man ha olika prioritetsklasser på användarna vilket gör att man kan bryta eller bara gå in i ett pågående samtal med viktig information.


Gruppsamtal

I systemet kan man skapa grupper av användare som man vill skall kunna prata med varandra. Man kan välja om det skall vara duplex eller simplex kommunikation i gruppen.

Larm

För nödsituationer är LTE-radion utrustad med en nödknapp och akutrelaterade funktioner till exempel ManDown, rörelsedetektor, inaktiv rörelse, ensam arbetarefunktion. Larmet kan sedan skickas till en individ, en grupp eller te.x. ett telefonnummer (kräver VE-PG4).


Fullduplex/handsfree

Fullduplex kommunikation kan vara en stark anledning att välja LTE-radiosystemet som plattform. Funkar både i grupp och mellan individer.

GPS-positionering

Tack vare inbyggd GPS i radion kan man ha regelbunden eller larmrelaterad positionering av enheterna som finns i systemet.


Bred tillbehörsflora

LTE-radion har redan från start en mycket bred tillbehörsflora. Lösningar för många olika behov finns och med Bluetoothstödet så öppnar sig massor av möjligheter.

IP501M | Art.nr 87250 | Läs mer

Radiotäckning

Telias 4G/3G mobiltelefonnät täcker idag nästan 100 % av Sveriges befolkning vilket skapar en radiotäckning som saknar motstycke i andra radiolösningar.