Laddar ...

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skydda informationen, oavsett var den finns, på ett sätt så att inga allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Vår informationssäkerhetspolicy

  • Information ska skyddas från obehöriga.
  • Information ska finnas tillgänglig när den behövs.
  • Information får inte gå förlorad eller förvanskas.
  • Vi hanterar information på ett korrekt sätt genom att har rutiner för att klassa, märka och lagra den rätt. Det innebär att informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet bevaras.
  • Medarbetare har högt medvetande om hot och risker inom informationssäkerhet. Övningar och utbildning sker fortlöpande.
  • Vi håller oss ständigt informerade om nyheter och trender inom området och strävar efter att alltid utveckla och förbättra informationssäkerheten.

Vad innebär det för dig?

Vid varje projekt vi genomför ingår att identifiera risker samt bedöma grad av säkerhet för att skydda informationen på rätt sätt. Genom checklistor och rutiner för projektstyrning säkerställer vi tidigt i projektet att arbetet planeras och utförs enligt dina och våra egna krav på informationssäkerhet.

ISO27001

Sedan 2021 är vi certifierade enligt ISO-standarden 27001 för informationssäkerhet. Ladda ner ISO-certifikat för 27001 här.