Laddar ...

<p><span>Karolinska Universitetssjukhuset använder Icoms digitala kommunikationsradio IDAS för kommunikation och orderhantering av patientransport.</span></p>

Karolinska Universitetssjukhuset använder Icoms digitala kommunikationsradio IDAS för kommunikation och orderhantering av patientransport.

På Karolinska Universitetsjukhuset i Solna, som är ett av Sveriges största sjukhus, sker dagligen ca 500 patienttransporter mellan olika avdelningar. För att personalen på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna ta emot jobb, skicka status på begärd åtgärd samt kommunicera med transportcentralen används ett avancerat Icom IDAS-system.

Effektivt orderhanteringssystem

Via radionätet skickas jobb ut från orderhanteringssystem till olika radioanvändare. Vem som får respektive jobb bestäms manuellt beroende på vart i sjukhuset patienttransporten befinner sig. Via radion kan patienttranssporten enkelt se vilken avdelning patienten ska hämtas, samt vart patienten ska förflyttas. Genom att skicka in bestämd jobbåtgärd (status) så loggas hela händelseförloppet och transportcenralen kan via orderhanteringssystemt enkelt följa händelseförloppet samt fakturera vårdavdelningarna som i detta fall beställt jobbet.

Fungerar också som överfallslarm

Radiosystemet används även för att kunna kommunicera med kollegor. Både kommunikationsradioanrop samt telefonsamtal kan göras. Olika vårdavdelningar kan även ringa in till radiosystemet för att nå en specifik radio. Ytterligare en viktig funktion är att radion fungerar som överfallslarm, vid en sådan åtgärd så larmas sjukhusets vaktcentral.

IDAS-system och extern telefonväxel

Systemet består av 3 st IDAS-repeatrar av modellen IC-FR6100 med trunkingkort. Till repeatrarna finns en extern telefonväxel ansluten. Karolinska använder handterminaler av modell Icom IC-F4162T samt mobilstation av modell Icom IC-F6062.

IT-mjukvaran för orderhanteringssystemet är levererat av BM Systems AB.

Om kunden

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. I deras verksamhet ryms sjukvård som omfattar både de stora folksjukdomarna och mer sällsynta sjukdomstillstånd. Totalt jobbar ca 15000 personer på Karolinska.

Mer information om kunden finns på www.karolinska.se