Lifeline App
Anpassad efter användaren

Laddar ...

Anpassad efter användaren

Enkelhet och intuitivitet är viktiga egenskaper för en PTT-applikation. Allt för att få en användarupplevelse som passar de mest kritiska användarna.

Lifeline-applikationen har som utgångspunkt i en tydlig och enkel användning med nödvändiga funktioner inom räckhåll och överblick.

Med några få klick konfigureras den primära samtalsgruppen och ytterligare två valfria samtalsgrupper. Enskild samtalsgrupp, multigrupp eller konferenssamtalsgrupper kan aktiveras och ställas in på ett ögonblick.

Talgrupperna i applikationen kan också ha olika prioritet och volym vilket gör det enkelt att kommunicera och ha koll på dina kollegor i talgrupperna. Användaren väljer själv ordning och placering för talgrupperna.


Översikt knappar och funktioner


Säkerhet är första prioritet

I LifeLine applikationen har du en kontinuerlig nätverksövervakning så att du är medveten om din status i nätverket. Lifeline mäter QOS-trösklar, signalstyrkan, Jitter samt datahastighet. Om du har ett tappat nät får du visuell bekräftelse samt tonindikering och notifiering.

Samtalsgrupp
Ett enkelt tryck på PTT-knappen ansluter till deltagare i den valda samtalsgruppen. Du kan snabbt se vilka användare som är aktiva i samtalsgruppen. Du kan enkelt växla mellan olika talgrupper i talgruppslistan

Multigruppsläge
I multigruppsläge kan upp till 3 samtalsgrupper anslutas samtidigt. När du aktivt deltar i huvudgruppen visas konversationerna från två andra valda samtalsgrupper i bakgrunden

Gateway
Med en gateway kan andra befintliga kommunikationsnätverk integreras in i din talgrupp. Kommunicera med andra användare utanför Lifeline plattformen på ett enkelt sätt

Tonsignalering
Förutom röstkommunikation erbjuder alternativet Beeps en lösning för att kort svara på ett meddelande. Användaren skickar ut en serie toner för att vidarebefordra eller kvittera ett meddelande

Status
Ledig, upptagen, på språng... Låt kollegor veta om din aktuella status. Har ett meddelande prioritet? Med ett ”brådskande” meddelande vet användaren att en snabb uppföljning av en samtalsförfrågan är nödvändig

Position
Med ett ögonkast visas alla användare och deras status i ledningscentralen. En operatör följer alla användare i realtid och övervakar användarnas aktuella status.


Larmhantering

Lifelines larmhantering är uppbyggd enlig Tetrastandardens hantering av larm. Man kan ha programmerbar timers för en larmsekvens samt HOT-mic hantering om så önskas. Larmavstängning kan ske av användare eller dispatcher.

"En helt skalbar kommunikationsplattform med överlägsen ljudkvalitet."