Laddar ...

Dispatcher

Dispatcher är en modul i vår stora Command Control-plattform som erbjuder många funktioner för ett säkert samband i en ledningscentral som hanterar kritisk kommunikation, oavsett storlek.

Dispatcher kan användas i organisationer som har centraliserad eller decentraliserade struktur för larm och ledning. Dispatcher har ett modernt, enkelt användarvänligt och flexibelt gränssnitt för en snabb och effektiv överblick över sina radioresurser.

Dispatcher stödjer alla viktiga radiofunktioner via den fasta anslutningen i Rakel.

För att ytterligare underlätta och effektivisera det dagliga arbetet kan varje organisation och operatör skapa sin egen vy man vill arbeta i.

Exempel på funktioner i Dispatcher

Videodelning -- NYHET --

Ärendehanteringslösning för snabb och effektiv delning av video och positioner från händelsen till ledningsfunktioner i realtid. En länk skickas ut som textmeddelande från dispatcher, till berörda personer och resurser, som öppnar länken som startar kamera för delning av video och position från sin smartphone.

Anpassad efter användaren

Förutbestämda profiler för operatören som gör att de själv kan styra layouten i Alitis uitifrån händelse. Layouten kan skapas av operatören själv eller utifrån förutbestämda scenario och rutiner.

Ärendehantering

Flera funktioner där operatörerna kan jobba beroende på inkommande händelse, exempelvis samtal, larm, e-mail, SMS, SDS, personlarm, driftlarm o.s.v

Beslutstöd

Med beslutsstöd kan organisationen själva konfigurera alla frågor och svar som behövs beroende av ärendetyp eller händelse. Beslutstöd är ett kraftfullt verktyg för operatörernas dagliga arbete. Förenklar och automatiserar många manuella rutiner och hjälper till med rätt prioriteringar.

Högtalare och mikrofon

Varje operatörsplats kan ha tre högtalare, en bordsmikrofon och ett headset aktivt till varje klient. Detta gör det enkelt att välja vilken händelse som ska vara aktiv i vilken högtalare, vilket ger operatören möjlighet att akustiskt skilja på ärenden.

Talgrupper

Operatören har ett överskådligt enkelt gränssnitt där man tydligt ser de talgrupper som är aktuella och som operatören själv kan välja utifrån händelse samt vilka man vill ha aktiva.

Gruppsamtal och individsamtal

I så kallade containers, flikar, så får operatören en tydlig övergripande vy av talgrupper och individsamtal. Med färgsättning av talgrupper och containers kan man ytterligare förstärka funktionen för användaren.

Talgruppskombinering

Vid större händelser så kan man talgruppskombinera flera talgrupper. Med ett enkelt handhavande kan varje operatör skapa en talgruppskombination. I sin arbetsvy ser operatören tydligt vilka talgruppskombinationer som är aktiva.

DGNA

Dynamiska grupper går att sätta upp från operatörsgränssnittet. Operatören kan direkt skapa ny unik grupp av Rakelanvändare som är ute på uppdrag.

Nödanrop

En av grundfunktionerna och kanske den viktigaste är Nödanrop. Nödanrop från individ presenteras tydligt med avvikande färg och ljudsignal i operatörsgränssnittet.

TVG-TCS

Dispatcher ansluts via IP till TVG-TCS-anslutning. Alla IP-anslutningar är övervakade och indikeras direkt för operatören i en tydlig panel vid någon eventuell avvikelse.

SDS och Status

SDS-meddelande och status hanteras i samma operatörsgränssnitt. SDS kan skickas som flash-SDS (kommer upp i display direkt) och med unit alert signal vid till exempel utalarmering av händelse.

Ljudinspelning med arbetsbandspelare

Allt tal som går via Dispatcher lagras på central server. Ljudinspelning är krypterad med hög säkerhet. Varje operatörsplats har också en personlig “arbetsplatsbandspelare” med sista händelserna inspelade som enkelt kan spelas upp för korta och snabba repitioner.

Resursöversikt

Kontroll över organisationens alla resurser som på ett enkelt sätt kan dela sina positioner, status och ärendedata till andra organisationer som samverkar vid en gemensam händelse.

Karta och positionering

Applikationen tar emot positioner och presenterar dessa på karta där operatören kan följa sina enheter och få en tydlig överskådlig vy över resurserna. Från kartan kan man söka efter närmaste lediga resurs, presentera status, skicka SDS och starta fordonets kamera. Man kan även se trafikstörning och skapa egna zoner via geofence med kopplade händelser.

Lägesbild

Operatören kan med livestream under framkörning och när resursen anlänt till skadeplats ge assistans på distans. Kamerabild kan även visas från skadeplats av samma kamera eller andra enheter som exempelvis en 360-graders kamera från uppställt fordon eller kroppskameror.

Softphone

Softphone kopplar en anknytning i applikationen och operatören kan ta emot ett samtal åt gången. Med softphone kan man koppla unika nummer till insatskort med åtgärdsplan.

Callcenter

Integrerar telefonväxelfunktion i plattformen så operatören hanterar alla samtal i samma gränssnitt som övrig kommunikation i applikationen. Man ser tydligt alla telefonköer, kan parkera samtal, gå tillbaka till kön där andra operatörer kan ta samtalet, utföra konferenssamtal och vidarekoppla.

Övervakning

Applikationen kan ta emot och presentera information från olika sensorer, styrningar och lägesgivare. Förändringar i IoT-enheter presenteras tydligt för operatören på en karta eller fastighetsritning med åtgärdsplan.

Central administrations layout

Dispatcher har en unik central administration direkt i servern. Klienter som är aktiva påverkas inte vid uppdatering eller förändringar av systemet. I servern för central administration sparas trafikloggar och röstinspelning för säker hantering. Allt loggas när man läser i loggfiler eller röstinspelning.