Laddar ...

<p><span>Nu har även Norrbottens Läns Landsting valt Swedish Radio Supply (SRSAB) som leverantör av Rakelterminaler till sin verksamhet.</span></p>

Nu har även Norrbottens Läns Landsting valt Swedish Radio Supply (SRSAB) som leverantör av Rakelterminaler till sin verksamhet.

Efter en andra konkurrensutsättning var det SRSAB med Sepuraterminaler som levererade det mest ekonomiska och tekniskt mest fördelaktiga anbudet för landstingets verksamhet.

Leveransavtalet omfattar radioutrustning och tillbehör med 120 handburna terminaler, 40 fordonsterminaler samt 20 fasta installationer på sjukhus. Radiokommunikationen kommer användas av ambulanspersonalen, TiB (Tjänsteman i Beredskap), regionala och lokala sjukvårdsledningar, akutmottagningar samt vissa medicinska och tekniska jourer med flera.

”Norrbottens läns landsting satsar på Rakel, vi inför tekniken på många olika nivåer i verksamheten. Vi går i stort sett in fullt ut med införandet av Rakel, i ambulanssjukvården, akutmottagningar, krisledningar lokalt och regionalt samt vakter på sjukhus. Senare kommer införandet på psykiatri, och ev. distriktssjukvården. Vi har lagt fokus på användarvänliga terminaler och tydliga displayer med möjlighet att anpassa textstorlek. Vi vet att satsningen i Norrbottens Läns Landsting kommer öka tillgängligheten, samverkan och gagna patienten i slutändan. SRSAB har uppfyllt våra krav och vi ser fram emot det kommande samarbetet” säger Tommy Mattsson, projektledare för Norrbottens Läns Landsting.

För SRSABs del är detta nya avtal spännande med tanke på att Rakelinförandet nu växer i norra Sverige på bred front och det allra nordligaste länet nu kommer med i Rakel gällande Ambulansverksamhet. Vi drar nytta av de erfarenheterna kring installationer i Ambulanser vi har sedan tidigare och de arbeten som utförts för Polisen i området lokalt av våra partners.

"Vi ser naturligtvis fram emot att leverera önskad utrustning kring radiokommunikation för Rakel till Norrbottens Läns Landsting" säger Magnus Hallblom, Key Account Manager för Region Norr på SRSAB.