Laddar ...

OTAP - EFFEKTIV HANTERING AV SEPURATERMINALER

Spara tid, sänk kostnader och håll terminalerna i drift med automatisk omprogrammering och uppdateringar via Wi-Fi med Sepura OTAP (Over The Air-programmering).


Sepuras flexibla, intelligenta, tåliga handburna och mobila terminaler i SC-serien kan nu hantera OTAP via Wi-Fi. Detta möjliggör sömlösa fjärruppgraderingar i fält, med minimal störning av terminaldriften.


När det är nödvändigt att uppdatera konfigurationen i en terminal eller installera en ny AppSPACE-app är driftstopp för terminaler oönskade och i många fall kostsamma. Ansvariga som hanterar en hel flotta av terminaler har ett stort och tidskrävande arbeta att samla in radioterminaler för att hantera omprogrammeringar på det traditionella sättet. För användare ute på fältet är en radioterminal en livsviktig kommunikationsenhet som hela tiden behöver vara i drift. Med OTAP minimeras driftstoppen och gör att terminalen kan fungera optimalt, hela tiden och utan avbrott.

FJÄRRUPPDATERING

SC-terminaler som är inom täckning av godkända Wi-Fi-nät kan fjärrprogrammeras över det trådlösa nätverket. De konfigurationer som kan installeras eller uppdateras är bland annat AppSPACE-appar, telefonbok, talgrupper, PIN/PUK-koder, SDA, sekretess, WAP-konfiguration och licensfiler.

OAVBRUTEN KOMMUNIKATION

En nedladdning av konfigurationsuppdatering till radion påverkar inte Tetrakommunikation och kräver ingen uppmärksamhet från användaren. Användaren kan ha full fokus på sin vanliga arbetsuppgift medan terminalen förbereds för uppdatering i bakgrunden. När uppdateringen finns nedladdad i radion, slutförs konfigurationsuppdatering vid nästa omstart av terminalen.

SÄKRA FJÄRRUPPDATERINGAR

Planera och schemalägg

Nedladdningar till radion är konfigurerade för att slutföras inom en viss period. På samma sätt är installationsprocessen planerad att starta och slutföras inom ett visst datum och tid. Synkroniserad uppgradering av terminalflottan gör att man undviker operativa problem som kan uppstå på grund av olika konfiguration mellan terminalerna.

Hög säkerhet

En säker och autentiserad End-2-End-anslutning upprättas under nedladdningsprocessen. Wi-Fi-anslutningen mellan terminalen och åtkomstpunkten säkerställs med WPA2 med val av personlig- eller företagsautentisering. TLS 1.2 (Transport Layer Security) med certifikat och ömsesidig autentisering säkerställer anslutningen mellan OTAP-applikationen i radion och Radio Manager-klienten. Detta ger datakryptering, dataintegritet och autentisering som säkerställer att ingen har läst eller modifierat data samt att terminalen kommunicerar med den tilltänkta mottagaren.

Gemensamt verktyg och hårdvara

En förbättrad Radio Manager 2-version använder en gemensam process för att skapa batcher för både trådbundna och trådlösa (OTAP) nedladdningar. Radio Manager stödjer också trådbundna och trådlösa nedladdningar samtidigt till flera terminaler, vilket undviker behovet av separata datorer. Med en nätverksansluten åtkomstpunkt kan Radio Manager-klienten installeras på en dator på ena sidan jorden medan terminalerna i fältet kan befinna sig var som helst i världen. Den gemensamma batchprocessen ger både drift- och kostnadsbesparingar.

Fullständig överblick

Radio Manager 2 upprätthåller terminalens programmeringsstatus under hela livscykeln vilket ger ansvariga för terminalflottan en fullständig översikt över varje radioterminal. När installationen är klar uppdaterar radion sin programmeringsstatus till Radio Manager-klienten antingen via Wi-Fi (om den fortfarande är ansluten) eller med hjälp av Tetra SDS-meddelandetjänsten.

Insamling av loggar via fjärr

Den säkra OTAP-anslutningen har också kontroll på radioinformation, terminalloggar, batterianvändning och ändringar i telefonbok som är gjorda av användaren. Regelbunden synkronisering av terminalloggar och batteriinformation optimerar hanteringen av terminaler och möjliggör snabbare åtgärder vid eventuella problem.

SSRS kompletterade med OTAP

Uppgraderingen innebär att SSRS terminalflotta i Sepura SC-serien kan programmeras om eller uppdateras så snart de är anslutna till godkända Wi-Fi-nät istället för utan att varje enskild radio fysiskt måste anslutas till en programmeringsenhet.

INTRODUKTION

Boreal uppnådde sitt mål att segmentera möjligheter för nätverkstrafik, distribution av trafik med få fysiska enheter. Till sjöss är det krävande att upprätthålla en bra anslutning. Nätverkskvaliteten beror på platsen för fysisk utrustning och prioritering av kanalen. Tillsammans med trådlös kommunikation fick Boreal ett nytt kommunikationssystem som möter utmaningarna.

SC-SERIEN

Sepuras handburna och mobila terminaler i SC-serien stödjer OTAP som möjliggör sömlösa fjärruppdateringar via Wi-Fi. Mer information om Sepuras produktsortiment finns bakom länken nedan.

Sepura SC21, SC20 och nya SCG22

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer om OTAP för Sepuras SC-serie och vilken nytta det kan göra för just er organisation? Fyll i kontaktformuläret eller kontakta vår Customer Support.

UTMANING

Genom ledningssystemet kan varje enskilt fartyg till Boreal göra en kontinuerlig bedömning

av vilken prioritet som ska vara först. Rutten kan förändras och därmed också täckningen.

Sedan rapporteras detta för den givna båten, och prioriteten kan ändras.

 

Boreal är mycket nöjd med den lösning de fått från trådlös kommunikation och ser fram emot

optimal kommunikation våt till sjöss och i hamn.

RELEVANTA CASE


Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.