Laddar ...

<p><span>Tekniska verken hade behov för att byta ut befintlig analog radio och valde att bygga ett eget digitalt radionät. Att gå in i Rakel valde man bort på grund av att man ville ha kontroll på nivån av backupkraft samt radiotäckningen i området.</span

Tekniska verken hade behov för att byta ut befintlig analog radio och valde att bygga ett eget digitalt radionät. Att gå in i Rakel valde man bort på grund av att man ville ha kontroll på nivån av backupkraft samt radiotäckningen i området.

Den långa räckvidden, enkelheten att utöka med flera basstationer samt möjligheten att dela upp användarna i talgrupper gjorde att valet föll på ett Idassystem från Icom.

Stor täckning och svenskt språkstöd

Systemet har idag 6 st basstationer och täckning i stora delar av Östergötland och Södermanland. Utrustningen består av Icom IC-FR6100 repeatrar med nätverkskort, handapparater Icom IC-F3162 med GPS och fordonsradio Icom IC-F5062 med GPS. I centralen har en RMS-radiodispatcher med svenskt språk och kartstöd installerats.

Får rätt och relevant information

Egenskaper som det nya nätet gett är krypterat tal, bättre hörbarhet och snabbare beslutsvägar. T ex att man samlar tekniker som reparerar elnätet i ett visst område i en talgrupp, detta gör att man slipper höra alla och endast de involverade får rätt information. Tack vare GPS-positioneringen har man ökat säkerheten för användarna betydligt, deras position syns nu i centralen t ex. vid larm.

Styrning av gatubelysning

Det finns oändliga möjligheter att nyttja radiosystemet för larm och styrfunktioner och detta utan att vara beroende av att tele och datanät är uppe. I dag styr man exempelvis gatubelysningen via radiosystemet men det är bara början, man tänker sig driftlarm och säker krypterad fjärrstyrning av annan teknisk utrustning. Det kan vara allt från styrning av grindar och pumpar till läckage och brandlarm.

Om kunden

Tekniska verken Linköping är ett kommunalt bolag med ansvar för viktiga funktioner som avlopp, eldistribution, fjärrvärme, belysning, bredband och kabel-TV. Kommunikation är oerhört viktig för dessa samhällskritiska funktioner vid driftstörningar i elförsörjning eller telekommunikationer.

Mer information om kunden finns på www.tekniskaverken.se