Laddar ...

IDAS-infrastruktur

IDAS är Icom´s digitala radio system som du enkelt kan anpassa efter dina behov. IDAS erbjuder ett komplett system av handhållna radiostationer, mobilstationer, repeatrar, IP baserade kontrollkort, dispatcher, System Manager programvara och en rad olika tillbehör.

IDAS är en komplett digital radiolösning som kan användas till både små och stora behov till en rimlig kostnad.

IDAS fungera med alla dess fördelar även i all sin enkelhet mellan två radioapparater och kan byggas ut till ett storskaligt system med ett flertal trunkade basstationer på en stor geografisk yta.

IDAS radionätverk på upp till 16 kanalplatser

IP-Baserat IDAS radiosystem

IP-Baserat IDAS radiosystem

Ett multisite IP baserat radiosystem möjliggör en stor geografisk täckning till en rimlig kostnad. Alla kan höra alla och kommunicera med varandra. Detta är den enklaste formen av IDAS radiosystem med mer än en repeater. Det kan vara stor distans mellan repeatrarna i och med att de är kopplade över IP.

Användningsområde

Lämpligt för de användare som behöver ett system med bra geografisk
räckvidd och ett enkelt handhavande. Passar bra hos mindre kunder på stora ytor, ett taxibolag, en industri, en kommun på en liten ort eller kanske ett företag med flera kontor.

IDAS Trunkat radiosystem med upp till 30 kanaler

IDAS trunkat radiosystem

IDAS trunkat radiosystem

Ett trunkad radiosystem gör att du får ett användarvänligt och frekvenseffektivt system. Du blir automatiskt tilldelad en kanal från systemet utan att göra ett aktivt val. Du kan också ha flera fristående grupper eller företag under samma system.

Användningsområde

Perfekt system för många användare på en liten geografisk yta. Kan också användas när flera användargrupper eller företag vill dela på ett system. Tänkbara användare kan vara taxibolag, en industri, ett uthyrningssystem eller kanske en sportarena.

IDAS Trunkat multisite radiosystem med upp till 48 kanalplatser och 60.000 användare

IDAS trunkat multisite radiosystem

IDAS trunkat multisite radiosystem

Ett trunkad multisite radiosystem är ett effektivt och kraftfullt system där du kan anpassa varje system plats efter hur mycket trafik och användare du har på varje plats. Systemet klarar upp till 60.000 användare på 48 radioplatser vilket gör systemet kraftfullt nog för de flesta användargrupper. Med System Manager verktyget kan du också övervaka och dimensionera ditt radionät på ett enkelt sätt.

Användningsområde

Anpassat för att kunna växa med användarna från ett litet smidigt nät till ett mycket kraftfullt radiosystem. Med funktioner som roaming och prioritet i systemet kommer de flestas behov av smidighet och säkerhet i systemet uppfyllas.Tänkbara användare kan vara bussbolag, en större industri, ett kommunsystem eller kanske en sportarena.