Laddar ...

Om IP-radio

Licensfri radio för trådlöst LAN och IP-nätverk

Icom´s nya radio för trådlösa LAN är ett spännande system som fyller gapet mellan licensfria och licensierade radioapparater. Systemet är enkelt att koppla in i ett existerande trådlöst LAN nätverk full duplex kommunikationssystem.

Hotell, restauranger och små företag brukar använda vanliga licensfria  radioapparater av kostnadsskäl och krav relativt liten täckning. De lider vanligtvis av störningar , brist på integritet och begränsade samtalsfunktioner. Samtidigt kan licensierade radioapparater vara svåra att använda på grund av avsaknad av lediga kanaler eller för dyrt att installera eller underhålla för vissa kunder.

Den nya LAN baserade radion från Icom erbjuder ett skalbart licensfritt full duplex kommunikationssystem med hjälp av standardiserade trådlösa LAN-produkter som infrastruktur. IP100H radion fungerar som en trådlös LAN- IP-telefon, alla i din grupp hör och pratar med resten av gruppen med hjälp av IP1000C servern som sitter ansluten till det trådlösa nätverket. Individuella samtal är också möjliga samt även fullduplex samtal (som en telefon). Radion kan röra sig fritt inom det trådlösa nätverket och flyttar sig själv mellan de olika åtkomstpunkterna. Täckningen för ditt radiosystem kan givetvis mycket enkelt också utvidgas genom tillsats av billiga åtkomstpunkter.

Licensfritt system

Inga radio licenser behövs för systemet då det använder standardiserade  trådlösa Lan produkter som infrastruktur. IEEE 802.11 a/b/g/n standarder används av systemet.

Skalbart system

Kommunikationen distribueras över trådlösa accesspunkter i ett IP-nätverk  vilket gör att det är enkelt att expandera systemet. Geografiskt utspridda accesspunkter kan också anslutas till radionätet över ett IPnätverk (VPN).

Säker krypterad kommunikation

De trådlösa säkerhetsprotokollen (WPAPSK/ WPA-PSK2) krypterar dina privata samtal.

Samtidig användning

Alla användare i systemet kan sända samtidigt. Med ett headset kopplat till IP100H radion kan prata och ta emot ett samtal samtidigt som ett normalt telefonsamtal (Full-duplex).

Lokalisering av användare

Mjukvaran IP100FS som kan anslutas till nätet och användas som en fast radio för att anropa användare eller skicka meddelande kan också erhålla platsinformation av varje radioenhet i nätet. Du kan se på en karta under vilken accesspunkt varje användare är kopplad till.

Enkelt underhåll

Radio apparaternas konfiguration sker över luften i nätet vilket eliminerar behovet av individuella programmeringar via kabel.

IP-radio för trådlösa nätverk ger dig många olika möjligheter att kommunicera

Individ, grupp eller områdesanrop

Individ, grupp eller områdesanrop

Användare på exempelvis ett hotell kan röra sig och kommunicera fritt i hela nätverket.

Kommunikation inne i en byggnad

Kommunikation inne i en byggnad

Genom accesspunkterna i ditt IP-nätverk kan du kommunicera hela vägen från källaren till översta våningen. IP100H ansluter sig mot den närmaste accesspunkten och flyttas sedan automatiskt mellan de olika accesspunkterna i nätet.

Handsfreekommunikation

Handsfreekommunikation

Med ett headset anslutet kan användaren prata och lyssna samtidigt i systemet som vid ett telefonsamtal. Handsfreemöjligheten i systemet gör att du kan kommunicera i systemet och utföra andra uppgifter samtidigt. Du kan även använda full duplex i ett individ-, eller konferenssamtal.

Kommunikation mellan olika platser

Kommunikation mellan olika platser

Om du kopplar ihop olika accesspunkter via en Internet VPN till din  IP1000Ckontroller kan du kommunicera mellan spridda platser som kontor eller butiker i olika städer.