Lifeline tillägg och tillbehör
En viktig del i Lifeline-lösningen

Laddar ...

Tillägg till Lifeline

Det finns ett antal moduler i Lifeline som skapar ett mervärde till systemet. Viktiga extra funktioner för kunder med höga krav på funktionalitet. Nedan presenteras ett urval.

 

L-TRC Fjärrstyr Tetraterminal

Stöd i appen för att fjärrstyra en Sepura Tetraterminal

 • Val av talgrupp
 • Volyminställning
 • PTT
 • Nödknapp
 • Skicka statusmeddelande
 • TMO-DMO väljare
 • Bluetooth® länkindikator
 • Tetra signalstyrka

L-GW Tetra Gateway

 • Länka Tetraradio
 • Lägg till en Tetra talgrupp i en Lifeline talgrupp
 • En länk per talgrupp

Tillbehör till Lifeline

Tillbehör är en integrerad och viktig del av Lifelines helhetslösning. Tillbehören är designade för att säkerställa optimal funktionalitet i applikationen. Nedan presenteras ett urval.

 

L-AP - Programmering av tillbehör
Applikation för att programmera Lifeline tillbehör

 • Programmera enhetens ID
 • Programmera Bluetooth uteffekt
 • Integrerad i Lifeline applikationen

L-P1 - Singel PTT-knapp

 • 1 PTT-knapp
 • Automatisk parning och återanslutning
 • Justerbar räckvidd
 • Programmerbart ID
 • BTLE, 2 års batteritid

L-P5 - PTT-knapp + funktionsknappar

 • 1 PTT knapp samt 4 funktionsknappar
 • Automatisk parning och återanslutning
 • Justerbar räckvidd
 • Programmerbart ID
 • BTLE, 2 års batteritid

L-BTlink - Anslut Phonak profilo via Bluetooth

 • BT5.0-länk med Phonak Profilo
 • Volym upp-ner
 • LED-indikator
 • Parning med Tetra radio / Smartphone
 • Batteriindikator
 • Covertläge (haptiskt)
 • Knapplås
 • Tillval med 3.5mm uttag
 • USB-C laddning
 • Programmerbart ID
 • Programmerbar BT-uteffekt

L- Anslut Phonak Roger via Bluetooth

 • BT5.0-länk med Phonak Profilo
 • Volym upp-ner
 • LED-indikator
 • Parning med Tetraradio / Smartphone
 • Batteriindikator
 • Covertläge (haptiskt)
 • Knapplås
 • Tillval med 3.5mm uttag
 • USB-C laddning
 • Programmerbart ID
 • Programmerbar BT-uteffekt

L-MATRIX - Ljudmixer för ex. fordon

 • 3 x programmerbara ljudkanaler
 • Smartphone (USB-C) länk
 • 2 Bluetooth-kanaler
 • Justerbar BT uteffekt
 • Programmerbart ID
 • Vänster och höger ljudkanal för hjälm / headset
 • Ljudmixer med equalizer
 • Kanalinställning med möjlig prioritet
 • 16 I/O portar (PTT, triggers, kontakter mm )
 • Programmeringsverktyg

Överblick L-Matrix ljudmixer