Laddar ...

Lägesbild via Webb

Flexibilitet och användarvänlighet med åtkomst av kritisk information såsom ärendedata, resursöversikt, position, status, samt tilldelning av resurser, vart man än befinner sig är några av funktionerna som ger möjlighet att få en Lägesbild över verksamheten i realtid.

Exempel på funktioner i Lägesbild via Webb

Videodelning -- NYHET --

Ärendehanteringslösning för snabb och effektiv delning av video och positioner från händelsen till ledningsfunktioner i realtid. En länk skickas ut som textmeddelande från dispatcher, till berörda personer och resurser, som öppnar länken som startar kamera för delning av video och position från sin smartphone.

Resursöversikt

Kontroll över organisationens alla resurser som på ett enkelt sätt kan tilldela sina positioner, status och ärendedata till andra organisationer som samverkar vid en gemensam händelse.

Lägesbild i karta

Automatisk visning av larmets position på karta samt övriga enheter med koppling till samma händelse. Möjlighet till flera kartfönster öppna då samverkan kan kräva övervakning av flera områden. Resursers postion presenteras för att få en överskådlig lägesbild över situationen. I kombination med larmhändelse kan exempelvis skadeplats, objektkort samt start av videokamera på resurs visas från gränssnittet. Man kan även se trafikstörning och skapa egna geofence-zoner och regler med kopplade händelser.

Statistik och historik

Statistik och historik av resurser och ärendedata.

Larmmeddelanden

Hantering av larmmeddelanden i önskat textformat.

Rakelanslutning

Direkt anslutning i Rakels infrastruktur med AVL-server för GPS-positionering samt TCS-server för text och statushantering.