Laddar ...

Servicepolicy

Priser

Prislista lämnas på begäran

Ledtid

Vår ambition är att hålla följande tider:

 • Garantireparation: 3 arbetsdagar
 • Övrig reparation: 5 arbetsdagar
 • Kunder med serviceavtal har ledtider enligt avtal

Reparationer / Programmering Sepura

 • Serviceprocess och felanmälan finns om du klickar här 

Reparationer / Programmering Övrigt

Kostnad för återfrakt tillkommer

 • Innan service skickas till Northcom skall servicen registreras i vårt ärendehanteringssystem. Läs mer om registrering av service här.
 • Om detta ej är fullständigt ifyllt ansvarar inte Northcom för fördröjning av reparationstiden.
 • Kunden informeras om kostnaden för reparation anses bli oskäligt hög. (I de fall då kunden inte anger maximal kostnad).
 • För inlämnad vara ansvaras högst 90 dagar från avslutad reparation eller lämnat kostnadsförslag.

Garantireparationer

 • 1 års garanti om inte annat angivits
 • På batterier lämnas 3 månaders garanti
 • Kunden skall åberopa garanti och styrka köp med kopia av kvitto, i annat fall debiteras reparationen
 • Vid garantireparation betalar Northcom returfrakten
 • Garantin omfattar inte fel orsakade av vatten, åska, felaktigt handhavande eller yttre åverkan.

Reparationsgaranti

 • På reparationer gäller 90 dagars garanti.
 • Garantin gäller endast om felet är av samma art eller orsakats av föregående reparation.
 • Garantin omfattar inte fel orsakade av vatten, åska, handhavande eller yttre åverkan.

Viktigt att veta

Vi utför endast reparationer på utrustning som saluförs av oss. Undantagsvis kan Northcom göra service på Icomutrustning som köpts utanför Sverige. Dock måste Northcom kontaktas innan apparaten skickas in.