Laddar ...

UTB 12

Sepura fordonsinstallation

Kursen vänder sig till fordonsinstallatörer som hjälper Northcom med service och montering av Sepura TETRA-radio i fordon. Northcom har idag ett krav att partner som utför installation av Sepura mobilradio i fordon har genomgått denna kurs.

Målgrupp och information

Northcom är generalagenter för Sepura TETRA-radio. Vi har stor erfarenhet av kommunikationsradioinstallationer i fordon. Northcom har som exempel utrustat alla Polisbilar i hela Sverige, Kriminalvårdens fordon, ett stort antal Ambulanser och Räddningstjänstfordon med Sepuras mobilradio. Sepuras TETRA-radio fungerar såväl i privata TETRA nät som i Sveriges RAKEL-nät (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). Blåljusmyndigheter och andra brukare ställer mycket höga krav på radioutrustningen och dess kringfunktioner så det är därför viktigt att vi på Northcom informerar installatören om vilka produkter som är godkända och hur de skall monteras. Denna utbildning riktar sig till installatörer med god förkunskap i fordonsinstallation av radio samt god kännedom om fordonsel.


Målsättningen med utbildningen är att installatören efter avslutad utbildning skall känna till Sepuras produkter, hur de skall monteras i fordon samt att de krav som Northcom ställer på installation och dokumentation.

Viktig information gällande COVID-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss givetvis efter myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar löpande de åtgärder som krävs för att vi ska kunna hålla våra utbildningar så säkra som möjligt. Under denna period har vi satt antal deltagare till max 6 vid varje utbildningstillfälle.

Kursinformation

Förkunskaper Grundläggande radiokunskap
Grundläggande TETRA t ex UTB 4 eller motsvarande
Kurslängd 1 dag
Tid Enligt överenskommelse
Ingår Kursdokumentation, lunch och fika
Kostnad 3 990 kr + moms
Plats Northcom / Karlstad
Antal platser Max 12 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren


Kursinnehåll

  • Avtal Northcom – Kunden & Installatör
  • Produktutbildning – Monteringssatser, antennplacering, tillbehör mm
  • Installationsanvisningar och ritningar
  • Installation
  • SWR-mätning av antenn
  • Funktioner i drifttagningsradio/skarp radio
  • Drifttagningsprotokoll
  • Felsökning
  • Rutiner för service, fakturering och materielleveranser

KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH ANMÄLAN

Är du intresserad av att gå denna utbildning, kontakta vår Customer Support på customer.support@northcom.se eller telefon på 054-67 05 10.