Laddar ...

UTB 5

Sepura handhavande

Handhavandeutbildning som primärt riktar sig till instruktörer.

Målgrupp

En instruktörsutbildning för dig som skall utbilda i grundläggande handhavande av Sepuraterminaler i SC20/SC21-serien, samt SRC22/SRG3900. Den innefattar grundläggande trafiksätt som TMO, DMO samt repeater- och gatewayfunktioner.

Viktig information gällande COVID-19

Vi följer utvecklingen och rättar oss givetvis efter myndigheternas rekommendationer. Vi vidtar löpande de åtgärder som krävs för att vi ska kunna hålla våra utbildningar så säkra som möjligt. Under denna period har vi satt antal deltagare till max 6 vid varje utbildningstillfälle.

Kursinformation

Förkunskaper Grundläggande radiokunskap
Grundläggande TETRA t ex UTB 4 eller motsvarande
Kurslängd 1 dag
Tid 9:30 - 16:00
Ingår Kursdokumentation, lunch och fika
Kostnad 3 990 kr + moms
Plats Northcom / Karlstad
Antal platser Max 12 personer/kurstillfälle
Övernattning Eventuell övernattning kan ordnas och betalas av kursdeltagaren


Kursinnehåll

 • Talgrupper och mappar
 • Olika samtalstyper
 • Larm
 • Menynavigation
 • Profiler
 • Softkeys
 • Mobilstation
 • Repeater/Gateway
 • Statusmeddelande
 • Textmeddelande
 • Telefonbok
 • Passningslistor
 • Samtalshistorik
 • WAP
 • LIP
 • Remote UI-Tool
 • Nyheter i senaste programversionen

Kommande utbildningar och anmälan

 • NYTT DATUM 19 september 2023, Karlstad

KOMMANDE UTBILDNINGAR OCH ANMÄLAN

Är du intresserad av att gå denna utbildning, kontakta vår Customer Support på customer.support@northcom.se eller telefon på 054-67 05 10.