Nyheter

Skärblacka uppgraderar med inomhustäckning

Laddar ...
Skärblacka uppgraderar med inomhustäckning
Click here to view article online

Billerud Korsnäs Skärblacka pappersbruk omfattar tre massalinjer, fem pappersmaskiner och en upptagningsmaskin för avsalumassa. Tillverkningen är inriktad på brunt säckpapper, vitt MG papper och fluting. Billerud Korsnäs wellråvara, både det korrugerade mellanskiktet och ytskiktet är tillverkad av 100% nyfiber. Skärblackas papper används till säckar, bärkassar, påsar, omslag och medicinska förpackningar. Totalt arbetar 640 anställda på bruket.

Då Billerud Korsnäs Skärblacka för ett tiotal år sedan bytte till sitt första Tetrasystem eftersökte man vissa funktioner som man ville implementera och som man saknat i det gamla analoga systemet. Detta var bland annat automatlarmshantering och att kunna ha möjlighet att skicka larm direkt till vissa individer eller grupper i systemet.

Dessa funktioner är man fortsatt nöjd med och dessa var fortsatt ett krav då man 2019 uppgraderade till ett nytt Tetrasystem. För att förbättra täckningsytan och samtidigt bygga ett system som är robust, består den nya systemdesignen av två siter med basstationer från DAMM. Båda noderna levererar yttäckning över hela området vilket medför att systemet har en extremt hög feltolerans.

I normal drift samverkar de båda noderna genom att radio ansluter sig till den nod från vilken de får starkast signal. Med en dedikerad nätverksförbindelse mellan noderna sköter dessa själva omväxlingen av radiotrafiken. Tetrasystem från DAMM är fullt distribuerade, alltså konstruerade så att de inte är beroende av någon server. Radiosystemet har därmed ingen enskild kritisk felpunkt.

På industrier och i andra liknande miljöer, är det vanligt förekommande att det pågår verksamhet på platser som normalt är svåra att leverera en tillräcklig radiosignal till. Det kan t.ex. handla om bergrum, tunnlar eller i större byggnader dit radiovågorna har svårt att nå på grund av fysikens lagar. Även på denna typ av plats finns behov av radiokommunikation, och det har vi på Northcom lösningar för. Vi arbetar med flera modeller av repeatrar och kan leverera både små, medelstora och stora system, och vi kan dessutom själva ta hand om allt från design och installation till service.

Hos Billerud Korsnäs Skärblacka identifierade man två sådana områden där radiosignalen behövde förstärkas. Detta löstes av Northcom genom att komplettera befintligt system och kvalitetssäkra totallösningen med antenner och repeatrar på dessa två områden. På så sätt säkerställs att personalens radio alltid kan kommunicera med systemet med fullgod signalstyrka.

Man har under den senaste tiden börjat byta ut terminalflottan till Sepuras nya SC21. Vid val av terminaler ställds givetvis höga krav på hållbarhet, miljön på ett pappersbruk är mycket tuff med fuktigt miljö. Även enkelt handhavande och ett brett tillbehörsprogram är andra viktiga krav som Sepuras handterminaler uppfyller. Eftersom det förekommer en del ensamarbete så är möjlighet att skicka larm från terminalerna mycket viktigt. Med detta såg man även att funktionen ensamarbetslarm gav ett ökat skydd för personalen.