Nyheter

Boliden Aitik har valt Sepura och DAMM

Laddar ...
Boliden Aitik har valt Sepura och DAMM
Click here to view article online

Kommunikation är mycket viktigt i en gruva både när det gäller säkerhet och produktivitet. Det gäller speciellt vid Aitikgruvan med ett industriområde på ca 7 000 hektar.

Man behövde ett system med hög kapacitet och tillförlitlighet samt radiotäckning i hela gruvområdet, både under och ovan jord. Gruvan förändras kontinuerligt både geografiskt och personellt och för att vara framtidssäkert ställdes krav på att systemet skulle vara flexibelt och skalbart.

Systemet består av ett Damm Tetrasystem och Sepuraterminaler. Systemet startades upp med fyra siter men har expanderats till nio siter vilket gör det till ett av Sveriges största privata Tetranät.
Både handterminaler STP8000 och fordonsterminaler Sepura SRG3900 används i systemet och även fasta terminaler har installerats i så kallade räddningskammare under jord. Dom nya handterminalerna i Sepuras SC-serie har successivt börjat fasas in. För att erhålla radiotäckning under jord installerades även ett repeatersystem bestående av fem repeatrar och ett antal kilometer läckande kabel.

Kunden har fått ett system som hanterar den stora användarflottan på ett smidigt sätt genom att man kan dela upp användarna i talgrupper.
Arbetet sker i en bullrig miljö och Tetratekniken samt Sepuras inbyggda bullerkompensation ger en hög kvalité på kommunikationen. Sepuraradio med inbyggd bluetoothmodul samt headset har ytterligare förbättrat kommunikationen och skyddar hörseln.

Tetrasystemets höga inbyggda säkerhet där larm alltid har högsta prioritet och kommer fram blixtsnabbt har ökat säkerheten för användarna. Det har under det senaste året tillkommit en dispacherlösning för hantering av brandlarm och nödlarm. Till en början användes ca 600 termininaler i systemet men i det utbyggda system man har idag är cirka 1500 terminaler i drift.

”Kunden har fått ett system som hanterar den stora användarflottan på ett smidigt sätt genom att man kan dela upp användarna i talgrupper.” säger Magnus Hallblom, Key Account Manager, Northcom