Nyheter

Borealis byter till modernt Tetrasystem

Laddar ...
Borealis byter till modernt Tetrasystem
Click here to view article online

Northcom fick i slutet av sommaren 2016 i uppdrag av Borealis att byta ut ett gammalt analogt radionät mot ett modernt Tetrasystem.

– Den flexibla lösningen som Northcom/Sepura kunde visa upp och den vilja att genomföra detta omfattande projekt gjorde valet för oss ganska enkelt. Northcom kommer leverera funktion till oss under många år, säger Måns Bertilsson. Håkan Åberg, som är ansvarig säljare, poängterar att Borealis är ett företag som ligger i framkant inom många områden och det är intressant för oss att få följa med på den här resan och tillsammans med Borealis kunna utöka systemet ytterligare för att möta kommande krav och önskemål.

Projektet med att ersätta det analoga systemet med ett Tetranät, går nu in i sin överlämningsfas. Under den närmaste månaden kommer de sista pusselbitarna att sättas på plats, och systemet kommer successivt att tas i skarp drift.

Northcom har genomfört detta projekt med hjälp av LS Elektronik som levererat en Mimer Softradio lösning och Diwiton som ansvarat för alla installationer.
Det är ett projekt som växt under resans gång, bl. a. så har vi dragit ett nytt IP-nätverk på båda Borealis siter. Totalt har det dragits mer än 2 km nätverkskabel mellan operatörsplatserna och installationerna av Mimerutrustningen. Till denna lösning har också tillkommit separata ”minidatorer” med små 7” skärmar så att denna funktionalitet hela tiden är fullt tillgänglig – en mycket viktig del i händelse av eventuella nödlägen.

Ett annat tillägg i projektet är länsstyrning. Vid eventuella läckage i hamnen så måsta man agera snabbt för att förhindra påverkan på den omgivande miljön. Med hjälp av Tetrasystemet kan man nu styra utläggningen av länsar via Tetrasystemet och på så sätt korta ner starttiden.

När Borealis diskuterat att byta radiosystem så har diskussionen förts en hel del kring säkerhet och detta resulterade i beslutet om att gå för en Tetralösning. I Tetrasystemet finns nu bl. a. Man-Down med positionering via STProtect och prioriterade nödkanaler. Diskussioner om fler funktioner och hur man ska använda talgrupper, förs kontinuerligt. Detta lär också bli en viktig del av den förvaltning av systemet som nu ska etableras.

Om Borealis

Borealis är en ledande leverantör av innovativa lösningar inom områdena polyolefiner, baskemikalier och gödningsmedel. Med mer än 50 års erfarenhet av polyolefiner är man en viktig leverantör inom fordonsindustrin, avancerade förpackningar och infrastruktur som t.ex rörsystem samt kraft- och kommunikationskablar. Man har kunder över hela världen. Borealis är också ett av de ledande företagen inom HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet).

Borealis i Sverige finns i Stenungsund, där man har två anläggningar, en krackeranläggning och en polyetenanläggning. Borealis är den enda tillverkaren av polyetenplast i Sverige och dess krackeranläggning är en av Europas mest flexibla med möjlighet att använda fyra olika råvaror.

I Stenungsund är Borealis i sin tur navet i ett kemikluster med företag som AkzoNobel, Inovyn, AGA Gas och Perstorp Oxo. Här finns också Sveriges tredje största industrihamn med mer än 500 hamnanlöp varje år.